Tietoyhteiskunta

KuvituskuvaKuntaliitto tukee kuntien mahdollisuuksia hyödyntää kehittyvää tieto- ja viestintätekniikkaa kaikkiin kunnan tehtäviin ja toimialoihin liittyen. Kehittämistä tehdään yhteistyössä sekä kuntien että valtion eri toimijoiden kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat kuntien ja kuntayhtymien lisäksi ministeriöt, perusrekisteriviranomaiset ja alan yritykset.

Kuntaliiton tehtäviin kuuluu kuntien äänen esiin nostaminen erityisesti silloin, kun kehitetään koko julkisen sektorin yhteisiä ratkaisuja, palveluita, tiedonhallintaa, tietopolitiikkaa tai näitä koskevaa lainsäädäntöä. Kuntaliitto pyrkii ennakoimaan ja tukemaan kuntien digitalisaatiota, mutta tarvittaessa myös valvomaan kuntien etuja tietohallinnon alueella. Työtä pyritään tekemään yhteistyössä, avoimesti ja pitkäjänteisesti sekä sisäisten että ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työn painopisteitä ovat 

  • tiedonhallinta, asiakirjahallinto ja arkistointi
  • sähköinen asiointi
  • tietosuoja ja tietoturva
  • tietovarannot, tietoliikenne, avoin data
  • kokonaisarkkitehtuuri, tietojärjestelmien ja tiedon yhteentoimivuus sekä
  • digitaalinen saavutettavuus

Tietoyhteiskuntayksikön tehtäviin kuuluu myös eri toimialoilla tehtävän digitalisaatiotyön tukeminen ja liittäminen osaksi laajempaa digitalisaatiotyötä yhteistyössä toimialan vastuuasiantuntijoiden kanssa. 

Kuntaliitossa työskentelee asiantuntijoita, jotka palvelevat kuntia näillä alueilla ja painopisteisiin liittyvissä projekteissa. Projektit esitellään omilla sivuillaan.

Tutustu Kuntaliiton digitalisaatiotavoitteisiin (Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019 - 2023)

Lue lisää verkostoistamme ja yhteistyökumppaneistamme

Tilaa uutiskirjeemme ja tiedät enemmän

 

Tilaisuuksia ja tapahtumia

Kuntaliitto järjestää useita tilaisuuksia ja tapahtumia ajankohtaisista digitalisaatioaiheista ja -teemoista. Tapahtumista uutisoidaan mm. uutiskirjeessä sekä Kuntaliiton tapahtumakalenterissa

Keskeiset verkostot ja yhteistyökumppanit

Teemme läheistä yhteistyötä kuntien kanssa mm. yhteistyöhankkeissa ja kehittämisverkostoissa sekä kokoamme ja välitämme tietoja eri kohderyhmille.

Tilaa uutiskirjeemme ja tiedät enemmän

Tilaa Kunnat ja tietoyhteiskunta -uutiskirje.

Tietoyhteiskuntayksikön yhteystiedot

Palvelusähköposti: tietoyhteiskunta@kuntaliitto.fi
Kuvituskuva: Lapsia pöydän ääressä

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti 2018 - 2019

Projektissa pyritään löytämään toimintamalleja, kuinka kuntien yhteistyötä voidaan digitalisaation alueella lisätä ja samalla kehittää Kuntaliiton palvelua paremmin kuntien muuttuvia tarpeita palvelevaksi. Projektin aikana toimintamalleja kokeillaan
narrow

Yhteisellä tiellä - kunta digikehittäjänä juttusarja

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektin osana julkaistaan Yhteisellä tiellä -juttusarja, joka jakaa tarinoita kuntien digikehityksen yhteistyön hedelmistä.
narrow

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntien kokonaisarkkitehtuuri on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria (KA). KA:lla tarkoitetaan toiminnan, tietotarpeiden, tietojärjestelmien ja teknologiaratkaisujen mallintamista, kuvaamista ja suunnittelemista yhtenäisen mallin mukaisesti
narrow
Kuvituskuva: tyttö tietokoneella

Tiedonhallinta

Tiedonhallinta on tietoprosessien järjestämistä siten, että tietojen saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys eri tarkoituksiin pyritään varmistamaan tiedon elinkaaren ajan.
narrow
Kuva palapelin palat

Kuntien tietosuojavastaavien verkosto - tule mukaan

Verkosto toimii tietosuojavastaavien ammatillisena vertaisverkostona. Verkoston kautta kuntien kuntayhtymien tietosuojavastaavat voivat jakaa tietoa, esittää kysymyksiä, etsiä ratkaisuja ja löytää yhteisiä neuvotteluasetelmia tietosuojakysymyksissä.
narrow

Arjen tietosuojaa videokoulutukset ja nettitestit

Arjentietosuoja.fi on laadittu edistämään ja kehittämään julkisen hallinnon henkilöstön tietosuojan ja tietoturvallisuuden osaamista.
narrow
kuvituskuva

Kuntien ja maakuntien kyberturvallisuuspäivät 25. -26.9.2019 (Helsinki)

Oletko kuntatoimijana vastuussa hallinnosta, taloudesta tai tekniikasta? Kuntien kyberturvallisuuspäivät 2019 on monipuolinen katsaus kuntien kyberturvallisuuden kysymyksiin, kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ja yhteistyön mahdollisuuksiin.
narrow

Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019 - 2023

Tavoitteena: Digitalisaation ja tietojohtamisen mahdollisuudet on hyödynnettävä koko maassa
narrow
kuvituskuva

Tietotekniikkakartoitus 2018

Kuntaliitto toteuttaa muutaman vuoden välein kyselyn, jossa kartoitetaan muun muassa kuntasektorin ict-menoja. Tutustu vuoden 2018 kyselyn tuloksiin!
narrow

Kuntamarkkinat 11. - 12.9.2019

Osallistu Vaikuta Verkostoidu - Kuntamarkkinat 2019 Kuntatalolla Helsingissä
narrow
kuvituskuva

Rakennetun ympäristön digiseminaari - kohti yhteentoimivaa rakennettua ympäristöä 31.10.2019

narrow
Kuvituskuva

Tietojohtamisen verkostopäivät 16.-17.1.2020

Tietojohtamisen valtakunnalliset verkostopäivät 16. - 17.päivä tammikuuta Helsingissä - tervetuloa!
narrow