Tietoyhteiskunta

Kuntaliitto tukee kuntien mahdollisuuksia hyödyntää kehittyvää tieto- ja viestintätekniikkaa kaikkiin kunnan tehtäviin ja toimialoihin liittyen. Kehittämistä tehdään yhteistyössä sekä kuntien että valtion eri toimijoiden kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat kuntien ja kuntayhtymien lisäksi ministeriöt, perusrekisteriviranomaiset ja alan yritykset.

Kuntaliiton tehtäviin kuuluu kuntien äänen esiin nostaminen erityisesti silloin, kun kehitetään koko julkisen sektorin yhteisiä ratkaisuja, palveluita, tiedonhallintaa, tietopolitiikkaa tai näitä koskevaa lainsäädäntöä. Kuntaliitto pyrkii ennakoimaan ja tukemaan kuntien digitalisaatiota, mutta tarvittaessa myös valvomaan kuntien etuja tietohallinnon alueella. Työtä pyritään tekemään yhteistyössä, avoimesti ja pitkäjänteisesti sekä sisäisten että ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työn painopisteitä ovat 

  • tiedonhallinta, asiakirjahallinto ja arkistointi
  • sähköinen asiointi
  • tietosuoja ja tietoturva
  • tietovarannot, tietoliikenne, avoin data
  • kokonaisarkkitehtuuri, tietojärjestelmien ja tiedon yhteentoimivuus sekä
  • digitaalinen saavutettavuus

Tietoyhteiskuntayksikön tehtäviin kuuluu myös eri toimialoilla tehtävän digitalisaatiotyön tukeminen ja liittäminen osaksi laajempaa digitalisaatiotyötä yhteistyössä toimialan vastuuasiantuntijoiden kanssa. 

Kuntaliitossa työskentelee asiantuntijoita, jotka palvelevat kuntia näillä alueilla ja painopisteisiin liittyvissä projekteissa. Projektit esitellään omilla sivuillaan.

Tutustu Kuntaliiton digitalisaatiotavoitteisiin (Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019 - 2023)

Lue lisää verkostoistamme ja yhteistyökumppaneistamme

Tilaa uutiskirjeemme ja tiedät enemmän

Tilaisuuksia ja tapahtumia

Kuntaliitto järjestää useita tilaisuuksia ja tapahtumia ajankohtaisista digitalisaatioaiheista ja -teemoista. Tapahtumista uutisoidaan mm. uutiskirjeessä sekä Kuntaliiton tapahtumakalenterissa

Keskeiset verkostot ja yhteistyökumppanit

Teemme läheistä yhteistyötä kuntien kanssa mm. yhteistyöhankkeissa ja kehittämisverkostoissa sekä kokoamme ja välitämme tietoja eri kohderyhmille.

Tilaa uutiskirjeemme ja tiedät enemmän

Tilaa Kunnat ja tietoyhteiskunta -uutiskirje.

Tietoyhteiskuntayksikön yhteystiedot

Palvelusähköposti: tietoyhteiskunta@kuntaliitto.fi

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti 2018 - 2019

Yhteisellä tiellä - kunta digikehittäjänä -juttusarja

Kuntien tietosuojavastaavien verkosto

Arjen tietosuojaa - videokoulutukset ja nettitestit

Tietotekniikkakartoitus 2018

Kuntaliitto toteuttaa muutaman vuoden välein kyselyn, jossa kartoitetaan muun muassa kuntasektorin ict-menoja. Tutustu vuoden 2018 kyselyn tuloksiin!

lateral-image-left
Kuntavaalit

Kuntavaalit 2021

Seuraavat kuntavaalit järjestetään kesäkuussa 2021. Silloin meillä on mahdollisuus valita, kuka meitä edustaa kuntien päättävissä elimissä. Kuntavaalit ovat meille ennen kaikkea lähidemokratiaa edustavat vaalit, joissa valitaan ne päättäjät, jotka ovat lähimpänä jokapäiväistä arkeamme.  

lateral-image-right