Arkkitehtuuriryhmä

Kuntasektorin arkkitehtuuriryhmä

Arkkitehtuuriryhmä toimii KA-ohjausryhmän alla ja vastaa operatiivisen tason toiminnan koordinoinnista ja ohjauksesta. Arkkitehtuuriryhmä koostuu kuntasektorilla kokonaisarkkitehtuurin parissa työskentelevistä asiantuntijoista ja Kuntaliiton edustajista. Lähtökohtaisesti kunta vastaa omasta kokonaisarkkitehtuuristaan, ja kukin kuntatoimija on oikeutettu nimeämään edustajansa arkkitehtuuriryhmään sekä niin halutessaan tälle varahenkilön.

Kuntasektorin arkkitehtuurikuvaukset ovat luonteeltaan valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurista poiketen suosituksia luovia, ohjausvaikutuksen perustuessa toteutettujen kuvausten luomaan informaatioon.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin (JHKA) kehittämisen ja yhtenäisyyden johdosta arkkitehtuuriryhmän kiinteään kokoonpanoon kuuluu myös valtionhallinnon edustaja (JHKA-asiantuntijaryhmän puheenjohtaja).

 

Arkkitehtuuriryhmän tehtäviä ovat

  • yhteisen tavoitetilan sisällyttäminen arkkitehtuurilinjausten ja -kuvausten sekä määritysten osalta
  • arkkitehtuurityön valmistelu (ajankohtaista kokonaisarkkitehtuurissa)
  • tukea kunnan oman toiminnan kehittämistä
  • arkkitehtuurityön seuranta ja vaikutusten arviointi sekä yhteisten kehittämisesitysten tekeminen
  • muiden kohdealueiden työn seuranta

 

Tule mukaan!