Kuntasektorin KA-työ

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurilla kehitetään ja ylläpidetään kunnille yhteisiä kuvauksia palvelutoiminnan tukitoimintojen tavoitetilasta sekä tunnistetaan nykytilan kehittämistarpeet. Viitearkkitehtuurien tarkoituksena on tukea ja ohjata kuntien arkkitehtuurien toteutusta.

Arkkitehtuurikuvaukset sisältävät suosituksia. Niiden ohjausvaikutus perustuu toteutettujen kuvausten luomaan informaatioon, jota kunnat voivat hyödyntää kehitystyössään.

Arkkitehtuuripankki

Arkkitehtuuripankki on valtiovarainministeriön tarjoama, käyttäjilleen ilmainen kokonaisarkkitehtuurityötä tukeva palvelukokonaisuus, jonka neljä pääosaa ovat koulutus, käyttö- ja julkaisuympäristö sekä kehittämisen tukipalvelut.

Kuvausten muokkaus, uudelleenkäyttö ja rajattu jakaminen organisaatioiden välillä vaatii käyttöoikeudet, jotka myöntää valtiovarainministeriö.

Lue lisää arkkitehtuuripankista

Jari Ylikoski

Jari Ylikoski

Tietoyhteiskunta-asioiden erityisasiantuntija
Strategiayksikkö, Tietoyhteiskunta-asioiden edunvalvonta ja neuvonta
+358 9 771 2683, +358 50 572 9820
Vastuualueet
  • toiminnan kehittäminen (kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä)
  • digitaalinen turvallisuus
  • ICT-murros & jatkuvuus