Viitearkkitehtuurit

Arkkitehtuurikuvaukset sisältävät suosituksia. Niiden ohjausvaikutus perustuu toteutettujen kuvausten luomaan informaatioon, jota kunnat voivat hyödyntää kehitystyössään.

Viitearkkitehtuureja on laadittu viideltä tukitoimintojen osa-alueelta:

  • asianhallinta ja johtaminen
  • taloushallinto
  • henkilöstöhallinto
  • käyttövaltuushallinta
  • ydintietojen hallinta

KA-työn esimerkkejä