Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti

HALI hälytysajoneuvojen etuudet liikennevaloissa

Mistä on kysymys?

Hälytysajoneuvojen kulun nopeuttamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi niille on tarpeen järjestää liikennevaloissa vihreä valo. Ajoneuvojen satelliittipaikannus ja nykyaikainen tiedonsiirtotekniikka ovat avanneet kokonaan uudenlaisia mahdollisuuksia hälytysajoneuvojen liikennevaloetuuksien toteuttamiseksi. Oulun seudulla on toteutettu ensimmäisenä Suomessa tällainen uuteen tekniikkaan perustuva järjestelmä, jossa hälytysajoneuvojen sijaintitiedon perusteella järjestetään liikennevaloissa vihreä valo niitä lähestyvälle hälytysajoneuvolle. Järjestelmä on sittemmin levinnyt useille paikkakunnille Suomessa.

Oulun seudun tilaajat ovat luovuttaneet järjestelmän avoimen tuotteen periaatteella myös muiden viranomaisten käyttöön. Järjestelmä toimii tällä hetkellä noin 20 kunnan alueella, jonka lisäksi on käynnissä pilottikokeiluja eri puolilla Suomea.

Kokonaisuudessaan hankkeen tavoitetilaksi on asetettu kansallinen järjestelmä eli HALI 2.0. Järjestelmä on suunniteltu kansalliseksi järjestelmäksi, johon mikä tahansa kunta, valtion tienpitäjän edustaja ja hälytysajojen suorittaja voi Suomessa liittyä.

HALI Ohjausryhmä vastaa kehittämisestä

Ohjausryhmän tarkoituksena on ohjata ja tukea järjestelmän kehittämistä ja käyttöönottoa koko maahan. Käyttäjät ja tienpitäjät voivat lisäksi ilmoittaa halukkuutensa ohjausryhmätyöhön osallistumiseen.  Ohjausryhmä päättää järjestelmän ylläpitoon ja jatkokehittämiseen liittyvistä asioista. Kuntaliiton edustaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. 

Ohjausryhmän kokoonpano

 • Terhi Virtanen, Kuntaliitto (puheenjohtaja)
 • Jani Koppelo, Oulun Energia
 • Erkki Malo, Oulun kaupunki
 • Ari Vakkilainen, Pirkanmaan pelastuslaitos
 • Marko Mäenpää, Helsingin kaupunki
 • Elisa Kettunen, Kuntaliitto   
 • Heikki Ihalainen, Poliisihallitus
 • Johanna Vilkuna, Kuntaliitto
 • Jani Huttula, ELY-keskus
 • Jyrki Ojanen, Kouvolan kaupunki
 • Jukka Kangasvieri, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
 • Krister Fågelberg, Pohjanmaan pelastuslaitos
 • Kari Malinen, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Hankkeen koordinaattorina ja ohjausryhmän sihteerinä toimii Tom Holmroos Kuntaliitosta.

HALI - taustaa

Tavoitteena automaattinen ja kaiken kattava järjestelmä.

HALI - tavoitteena kansallinen standardi

HALI -toimijaverkosto

HALI - tule mukaan

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti (TukuDigi)

HALI on osa Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektia. Lue lisää projektista ja mitä muuta siihen kuuluu.

Kunta.fi

Kunta.fi on HALI:n sisarprojekti. Lue, mitä yhteistyötä Kunta.fi -projektissa tehdään.

Kunnat 2021 -ohjelma

Lue mitä muuta tehdään Kunnat 2021 -ohelmassa Kuntaliitossa.

Tietoyhteiskunta

Lue mitä muuta Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikössä tehdään, kehittäminen, palvelut ja viestintä.