Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti

Yhteisellä tiellä - kunta digikehittäjänä juttusarja

Julkaistut jutut

LapIT Oy:n ja Taivalkosken tarina

Tarinassa kerrotaan LapIT:n toiminnasta ja siitä, kuinka yhtiön eräästä pienestä omistaja-asiakkaasta, Taivalkoskesta, kehittyi digitalisaatiotyön suunnannäyttäjä. LapIT:ssä tietoturvallisuuden ja -suojan merkitys on nostettu merkittävään rooliin. Yhtiö haluaa kumppaanuusyhteistyötä vahvistamalla ja verkostoitumalla luoda myös riittävät edellytykset digitalisaatiokehityksen edistämiseen koko toimialueellaan. Taivalkoskella digitalisaatiotyötä on tehty ansiokkaasti kunnanjohtajan vetämänä ja innoittamana. Menestyksekkään digitalisaatiotyön ytimessä on ollut myös vahva yhteistyö muiden kuntien kanssa. Lue koko tarina otsikon linkin takaa.

Juttu on julkaistu tammikuussa 2019. 

Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy:n tarina

Tarinassa kerrotaan Pohjois-Karjalan kuntien ICT-yhteistyöstä, joka tiivistyi pienin askelin kohti hyvin tiivistä ja laajaa yhdessä tekemistä, joka kattaa kaikkien maakuntien ict-toiminnan infrastruktuurista palveluihin. Yhteistä tahtotilaa ja kuntien välistä luottamusta on rakennettu vuosien ajan ja tänä päivänä yhtiö valmistautuu  myös maakuntauudistuksen tuomaan uuteen tilanteeseen. Toiveena on yhteistyön laajentaminen, sillä toiminnan hyödyt yhteisistä resursseista ovat kunnille selkeät. Lue koko tarina otsikon linkin takaa.

Juttu on julkaistu lokakuussa 2018.

Koha-Suomi Oy:n tarina 

Tarinassa kerrotaan kuinka kirjastot ryhtyivät kehittämään avointa lähdekoodia hyödyntäen kirjastotietojärjestelmää Suomen kunnallisten kirjastojen tarpeisiin. Toimiala ei voi toimia irrallaan kunnasta, vaan mukaan täytyy puhua paitsi kirjastot, myös kunnalliset päättäjät. Toiminta edellyttää organisointia, järjestelmä hallintamallia ja jatkuvuus kuntien sitoutumista. Lopputuloksena eri vaiheiden jälkeen oli osakeyhtiön, Koha-Suomi Oy:n perustaminen. Toiminta jatkuu edelleen ja mukana on nyt jo kuntia useasta eri maakunnasta. 

Juttu on julkaistu kesäkuussa 2018. 

Lisää juttuja julkaistaan koko Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektin ajan 2018-2019. 

Mistä juttusarjassa on kyse? 

Tässä juttusarjassa esittelemme kuntien yhteistyötarinoita digitalisaation ja tietohallinnon kehittäjinä. Juttuja kerätään haastattelemalla yhteistyön rakentajia, entisiä ja nykyisiä vastuuhenkilöitä. Jutuissa on tarkoitus tuoda esille sekä yhteisen tekemisen haasteita, että ratkaisuja ja hyötyjä joita yhteisellä tekemisellä on saavutettu. Kuntien yhteistyö on usein hyvin konkreettista ja myös tuloksilla haetaan sekä taloudellisia, että toiminnallisia hyötyjä. Näitä tuloksia kannattaa myös jakaa muille, opiksi ja innostukseksi. 

Kunnissa tehdään joka päivä tuloksellista yhteistyötä, josta veronmaksajat hyötyvät monella tapaa. Valitettavasti kunnat eivät ole aina kovin hyviä pitämään meteliä hyvistä tuloksista ja tämän juttusarjan yksi tehtävä on tuoda hieman näkyvyyttä arjen kuntayhteistyölle. Yhteistyön avulla säästetään rahaa ja resursseja, sekä luodaan parempia palveluita ja työn edellytyksiä joka päivittäiseen kunnalliseen työhön ja asiakaspalveluun. 

Ehdota meille yhteistyötarinan aihetta! 

Meillä on jemmassa muutamia yhteistyötarinoita, mutta haluamme niitä lisää! Toivomme esimerkkejä eri puolilta Suomea, erilaisista kunnista ja kunnan eri toimialoilta. Yhteinen nimittäjä olisi hyvä löytyä paitsi yhteistyöstä, myös tietohallinnosta tai digitalisaatiosta. Jos tunnet mielenkiintoisen yhteistyötarinan - kerro siitä meille!

Voit lähettää ehdotuksen sähköpostilla tämän sivun yhteyshenkilöille Netta Keskivälille ja/tai Elisa Kettuselle otsikolla "ehdotus yhteistyötarinaksi". Kerro lyhyesti mistä on kyse ja keneen voimme olla yhteydessä lisätietojen kysymiseksi. Voitte ehdottaa oman organisaationne yhteistyötä tai jonkun muun, josta olisi kiva lukea tarkemmin. 

Tietoyhteiskunta

Lisätietoa tietoyhteiskuntayksikön toiminnasta, palveluista ja viestintäkanavista.

narrow

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti 2018-2019

Projektissa pyritään löytämään toimintamalleja, kuinka kuntien yhteistyötä voidaan digitalisaation alueella lisätä ja samalla kehittää Kuntaliiton palvelua paremmin kuntien muuttuvia tarpeita palvelevaksi.

narrow
tags
Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö
Strategiayksikkö, Kuntien digikehitystoimisto
Vastuualueet
  • Kuntien digikehitystoimiston vetovastuu
  • uusien digikehittämistarpeiden tunnistaminen ja projektointi
  • kuntien digihankkeiden koordinointi
  • tietopolitiikan ja avoimen datan edunvalvontatehtävät