Yhteisten digiratkaisujen mentoriverkosto

Yhteiset digiratkaisut syntyvät osaamista jakaen. Liity mentoriksi verkostoomme ja ota yhteyttä Aino Lappalaiseen.

Avoimen teknologian kuntamentorit

 Ismo Hannula, Hämeenlinnan kaupunki

 Yhteystiedot: ismo.hannula@hameenlinna.fi, +358 50 309 4816.

 Työ: Kaupunkikehittäjä, joka katsoo maailmaa tilastojen ja paikkatietojen kautta. Erityisesti kiinnostavat avoimen lähdekoodin ratkaisut, joiden käyttöönotto on nopeaa ja tuen löytäminen helppoa.

Osaaminen: Tilastojen ja paikkatietojen hyödyntäminen kaupungin johtamisessa. Työkaluina erityisesti R ja QGIS sekä tarvittaessa muita tiedon käsittelyyn ja visualisointiin liittyviä ohjelmistoja. Lisäksi viisi vuotta kokemusta ohjelma- ja strategiatyöstä.

Neuvot suomen kielellä.

 

 Jari Honkonen, Helsingin kaupunki

 Yhteystiedot: jari.honkonen@forumvirium.fi, +358 40 5014 528, twitter.com/maxhonk.

 Työ: Useiden vuosien kokemus digitaalisten palveluiden tuottamisesta ja asiakaskokemuksen kehityksestä, tehtävinä muun muassa projektin johto, osaamisen hankinta ja palvelumuotoilu.

Osaaminen: Älykkään kaupungin ja liikenteen digitaalisten palveluiden konseptointi ja innovaatiotoiminta. Käyttäjäkokemuksen kehittäminen, kansalaisten osallistaminen, kokeilukulttuuri, avoin data ja kehittäjäyhteistyö.

Neuvot suomen tai englannin kielellä.

 

 Jarno Kinnunen, Joensuun kaupunki

 Yhteystiedot: jarno.kinnunen@joensuu.fi, +358 50 571 9387, twitter.com/jarnokin.

 Työ: Kymmenen vuoden työkokemus paikkatiedosta usealta eri toimialalta. Toimin lisäksi OSGeo Suomi ry:n hallituksen jäsenenä sekä ylläpidän suomenkielistä paikkatietomies.fi -paikkatietoblogia.

Osaaminen: Paikkatietojen analysointi, spatiaaliset tietokannat ja ns. Web Mapping -kokonaisuuden alle kuuluvat asiat (mm. OGC -rajapinnat ja selainratkaisut rajapinnoilta noudettavien aineistojen hyödyntämiseksi). Useat avoimet paikkatietoteknologiat mukaan lukien QGIS, GRASS GIS, GDAL, PostgreSQL (+ PostGIS-, ja pgRouting-liitännäiset), GeoServer, Oskari ja OpenLayers.

Neuvot suomen kielellä.

 

 Arvi Leino, Turun kaupunki

 Yhteystiedot: arvi.leino@turku.fi, +358 50 558 9792.

 Työ: Avoimen, yhteistyötä tekevän ja yhteentoimivan julkishallinnon edistäjä.

Osaaminen: Avoin data, avoimet rajapinnat, avoimet järjestelmät, avoin hallinto, digitalisaatio, paikkatieto, ohjelmistoarkkitehtuurit ja fullstack-ohjelmistokehitys.

Neuvot suomen kielellä.

 

 Erno Mäkinen, Tampereen kaupunki

 Yhteystiedot: erno.makinen@tampere.fi, + 358 44 423 5935.

 Työ: Yleiskaavoituksessa kehittämässä yhdyskuntarakenteen seurantaa ja  tietojohtamista. Käytämme QGIS- ja Oskari-ohjelmistoja sekä avointa tietomallia.

Osaaminen: Ohjelmistokehitys ja tuotanto, tietokannat, avoimet paikkatietorajapinnat ja paikkatietoaineistot.

Neuvot suomen kielellä.

 

 Jussi Tahvanainen, Tampereen kaupunki

 Yhteystiedot: jussi.tahvanainen@tampere.fi, +358 40 139 4816.

 Työ: Työskentelen Tampereen kaupungin paikkatietoyksikössä paikkatietoaineistojen ja -tekniikan parissa.

Osaaminen: Ohjelmistot (QGIS), tietokannat (PostgreSQL), paikkatietopalvelimet (Geoserver), Karttapalvelu (Oskari) ja paikkatietoaineistot.

Neuvot suomen kielellä.