Kuntaliitto kuntien viestinnän tukena

Kunnan avoin viestintä tukee kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja kunnan johtamista. Kuntaliitto tukee kuntien viestintää ja markkinointia muun muassa koulutuksella ja oppailla, isännöimällä erilaisia viestinnän verkostoja sekä järjestämällä viestinnän ja markkinoinnin tilaisuuksia. 

Kuntien viestijöiden verkostot

Tilaa kuntien viestinnän ja markkinoinnin tueksi suunnattu Kuntaviestijä-uutiskirje sähköpostiisi ja liity Kuntaliiton sähköpostilistoille. 

Kuntaviestijä-uutiskirjeet ja muut ajankohtaiset kuntaviestinnän uutiset löydät myös uutishuoneesta.

Kuntaliittokonsernin viestintäpalvelut

Kuntaliiton viestintä vastaa Kuntaliiton kokonaisviestinnästä ja samalla tukee kuntien viestinnän kehittämistä. Työmarkkina-asioista tiedottaa Kuntatyönantajien (KT) viestintä, joka vastaa Kuntatyönantaja-lehdestä sekä Kuntatyonantajat.fi-palvelusta.

KL-Kustannus Oy on Kuntaliiton tytäryhtiö, jonka tuottamia palveluita ovat Kuntalehti ja Kuntatekniikka -lehdet, Kunta.tv sekä kuntamarkkinat.

Kuntaliitto konserniin kuuluva ruotsinkielinen Kommuntorget.fi ilmestyy ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

Viestintäkoulutus

Kuntaliitto ja Kuntaliiton tytäryhtiö FCG Finnish Consulting Group järjestävät yhteistyössä viestintäkoulutusta kuntakentän viestintäväelle, asiantuntijoille, johdolle ja luottamushenkilöille.

FCG:n koulutusohjelmassa on muun muassa Kunnan viestintä -koulutusohjelma, sekä lukuisia viestinnän ja verkkoviestinnän kursseja. Lisäksi tarjolla on tilauskoulutusta esimerkiksi kunnan hyvästä viestintäkäytännöstä ja kriisiviestinnästä.

Jos olet kiinnostunut kuntakohtaisesta viestintäkoulutuksesta, ota yhteyttä Jari Seppälään.

Oppaat ja selvitykset

Kuntaliiton tuottamat viestintäoppaat löytyvät Kuntaliiton verkkokaupasta. Tuoreimmat oppaamme ovat:

Kuntaliitto toteuttaa säännöllisesti kuntaviestinnän ja kuntamarkkinoinnin selvitykset. Tuorein viestintäselvitys on vuodelta 2017 ja markkinointikysely vuodelta 2018.

Olemme myös keränneet kuntien ja kuntayhtymien viestintäohjeita ja selvityksiä.

Verkkoviestinnän tuki

Kuntaliitto koordinoi kuntien ja kuntataustaisten organisaatioiden verkkoviestijöiden verkostoa. Kaksipäiväinen kuntien verkkoviestijöiden tapaaminen järjestetään yhteistyössä vuosittain vaihtuvan isäntäkaupungin kanssa. Kuntaliitto ylläpitää myös verkoston jäsenille suunnattua sähköpostilistaa.

Kuntaliitto julkaisee vuosittain selvityksen kuntien verkkoviestinnän ja sosiaalisen median käytöstä. Tästä pääset aiempiin selvityksiin: 2018201720162015 ja 2014.

Verkkoviestintään ja verkkoviestijöiden tapaamiseen liittyen voit olla yhteydessä Tony Hagerlundiin ja Riikka Komuun.