Tekniikkatiimi esittäytyy

Paavo Taipale

Työskentelen Kuntaliiton Alueet ja yhdyskunnat -yksikössä yhdyskuntatekniikan päällikkönä ja tekniikkatiimin vetäjänä. Tiimin tehtäväkenttä kattaa kuntien vastuulla olevan teknisen infrastruktuurin suunnitteluun, rakennuttamiseen ja ylläpitoon liittyvät edunvalvonta-, palvelu- ja kehittämistehtävät.

Aloitin nykyisessä tehtävässäni 1.4.2016. Vuosina 2000–2009 työskentelin Kuntaliiton silloisessa Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristöyksikössä kehittämisinsinöörinä yhdyskuntatekniikan tehtävissä. Ennen nykyistä tehtävääni työskentelin seitsemän vuotta KL-Kustannus Oy:n palveluksessa Kuntatekniikka-lehden päätoimittajana. Koulutukseltani olen rakennustekniikan diplomi-insinööri.

Kuntien teknisen toimen perustehtävä pysyy näköpiirissä olevassa tulevaisuudessakin pääosin ennallaan, vaikka toimintaympäristö muuttuu.

Perustehtävänä on turvata asukkaille ja elinkeinoelämälle toimiva, terveellinen, turvallinen ja viihtyisä fyysinen ympäristö kohtuukustannuksilla. Olennaisia muutoksia toimintaympäristöön tuovat muun muassa maan sisäinen ja kansainvälinen muuttoliike ja sen myötä tapahtuva kuntien erilaistuminen sekä tieto- ja viestintätekniikan nykyistä laajempi hyödyntäminen eli älykäs kuntatekniikka.

Varsinkin tällä vuosituhannella on kehitetty vaihtoehtoisia tapoja rahoittaa ja toteuttaa kuntien palvelutuotannon vaatimia investointeja. Esimerkiksi elinkaarimallit ja allianssiurakat rakennushankkeiden toteutusmuotoina ovat tuoneet uutta osaamista ja innovaatioita toimialalle. Uudet toimintatavat eivät kuitenkaan kaikissa tapauksissa syrjäytä vanhoja, tunnettuja menettelyjä. Kuntien teknisellä sektorilla tarvitaankin tulevaisuudessa vahvaa omaa osaamista myös osin uusilla aloilla: hankinnat, talous, johtaminen, juridiikka, viestintä - perinteistä teknistä osaamista unohtamatta.

Kunnilla on huomattava omaisuus rakennuksissa ja yhdyskuntateknisissä rakenteissa. Siitä huolehtiminen on pääosin teknisen toimen vastuulla. Korjausvelka on useimmissa kunnissa kasvanut huolestuttavan suureksi, ja kaikissa kunnissa ei edes olla selvillä sen suuruudesta. Omaisuudenhallintaa on kehitettävä systemaattisesti ja sen periaatteista on käytävä avointa vuoropuhelua käyttäjähallintokuntien edustajien kanssa. On oltava valmius myös arvioida palveluverkkoja, tehdä niiden kustannukset läpinäkyviksi ja kuunnella käyttäjiä.

Teknisten palvelujen tuottavuuden on edelleen parannuttava ja tuottavuuden mittaaminen vertailukelpoisin menetelmin on saatava osaksi normaalia toimintaa. Monissa tapauksissa palvelutuotannon ulkoistaminen on johtanut parempaan tuottavuuteen: samaa laatua on saatu selvästi edullisemmin. Kuntien on kuitenkin osaltaan huolehdittava siitä, että markkinat säilyvät terveinä eikä niitä luotaessa synny oligopoleja. Palveluja ulkoistettaessa on myös otettava huomioon toiminta häiriötilanteissa ja jatkuvuudenhallinta on oltava osana palvelutuotantosopimuksia.

Kuntien tai niiden yhteisorganisaatioiden tulee jatkossakin vastata keskeisimmistä rakennetun ympäristön palvelujen järjestämisestä, kuten kaavoituksesta ja rakentamisen ohjauksesta, asemakaava-alueiden liikenneväylistä sekä pääosin vesi- ja yhdyskuntajätehuollosta.

 

Paavo Taipale

Etunimi
Paavo
Sukunimi
Taipale
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2559
Kännykkä
+358 50 380 8368
Vastuualueet
  • Yhdyskuntatekniikan edunvalvonta ja kehittäminen, Vesihuolto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka