KuntaTietoPalvelu (KTP)

Palvelukuvaus

KuntaTietoPalvelu (KTP) (myöhemmin Palvelu) on Suomen Kuntaliiton ja palvelussa mukana olevien kuntien järjestämä yhteinen tietojen hakupalvelu, joka on tarkoitettu yritysten ja viranomaisorganisaatioiden tietojärjestelmille. Palveluun tunnistaudutaan Verottajan Katso-palvelussa.

Kunnan liittyminen palveluun

Kunta liittyy tiedon tarjoajana Palveluun käyttäen verottajan Katso-tunnistautumispalvelua.  Kunta saa testitunnukset palveluun, kun kunta ilmoittaa palveluun liitettävät ensimmäiset rajapinnat.

Palvelu on kunnan ensisijainen julkaisukanava viranomaisten suuntaan Palvelussa julkaistujen kunnan rajapintojen osalta.Kunta ohjaa ao. viranomaiskäytön KTP-palveluun.

Kuntaliitto edustaa kuntia ja sopii kuntien Palvelussa julkaistujen tietojen viranomaiskäytöstä ao. viranomaisten kanssa. 

Palvelun käyttöoikeuksien hankinta

Palvelun käyttöoikeudet hankitaan palveluun kuuluvasta sähköisestä kauppapaikasta, jossa tunnistaudutaan verottajan yrityksille tarkoitettua Katso - tunnistautumispalvelua käyttäen.

Henkilö pääse Palvelun kauppapaikkaan, mikäli organisaatio, jonka edustajana hän toimii, on ottanut Katso-palvelussa Palvelun käyttöön, ja myöntänyt ao. henkilölle käyttöoikeuden Suomen Kuntaliiton asiointipalveluihin.

Organisaatio valitsee, missä roolissa ao. henkilö voi toimia Palvelua käytettäessä.
 
Palvelun käyttäjät (Käyttäjä) sitoutuvat Palvelun käyttöön ottaessaan hyväksymään ja noudattamaan Palvelun käyttöehtoja, mukaan lukien Palvelun käytöstä sekä kuntien rajapintojen käytöstä perittäviä maksuja koskevia ehtoja.

Käyttäjäroolit

Palvelusta saatavia tietoja voidaan käyttää seuraavissa rooleissa Palvelussa myönnettyjen ehtojen mukaisesti:

 • testikäyttö
 • kaupallinen käyttö
 • sopimuskäyttö (sisältää myös viranomaiskäytön)

Palvelu yrityksille

Palvelusta saatavia tietoja voidaan tässä yrityksille tarkoitetuissa Palvelussa myönnettyjen ehtojen mukaan käyttää seuraavasti:

 Testikäyttö

 • asiakkaalla oikeus testata Palvelua sen kauppapaikassa näkyvin ehdoin
 • edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä Palvelun kauppapaikkapalvelussa

 

Kaupallinen käyttö

 • edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä Palvelun kauppapaikkapalvelussa
 • kaupallinen käyttö sallittu
 • tietojen käsittely sallittu
 • rajapinnasta noudettujen tietojen välimuistiin tallettaminen ei ole sallittu
 • testikäyttö sallittu

Sopimuskäyttö kaupalliseen tarkoitukseen

 • edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä Palvelun kauppapaikkapalvelussa
 • edellyttää Palvelun järjestäjän hyväksyntää
 • kaupallinen käyttö sallittu
 • tietojen käsittely sallittu
 • rajapinnasta noudettujen tietojen välimuistiin talletus on sallittu
 • testikäyttö sallittu 

Palvelu viranomaisille

Viranomaiskäyttäjät voivat hakea palvelun käyttöoikeutta Palvelusta tarjottavalla sähköisellä hakemuksella tai ottamalla yhteyttä palveluun. Palvelun hallinto myöntää luvan viranomaiskäyttöön sovittujen ehtojen mukaisesti.

Testikäyttö

 • asiakkaalla oikeus testata Palvelua sen kauppapaikassa näkyvin ehdoin
 • edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä Palvelun kauppapaikkapalvelussa

Sopimuskäyttö viranomaistoimintaan 

 • viranomaisprofiilin saaminen ja käyttäminen edellyttää Palvelun järjestäjän hyväksyntää
 • edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä Palvelun kauppapaikkapalvelussa
 • käyttö viranomaisen lakisääteisissä tehtävissä sallittu
 • käyttö julkisrahoitteiseen tutkimukseen sallittu
 • testikäyttö sallittu

Kuntien tarjoamien tietojen käyttöoikeuksien hankinta Palvelun kauppapaikasta

Henkilö kirjautuu omilla Katso-tunnuksillaan Palvelun kauppapaikkaan organisaationsa edustajana. Henkilö valitsee tarvitsemansa rajapintapalvelut ja tietoaineistot Palvelun kauppapaikasta. Henkilö sitoutuu Palvelun käyttöehtoihin hyväksymällä Käyttöehdot (lisenssi). Henkilö saa ostoskohtaisen käyttöoikeuden (tunnus ja salasana) ao. rajapintapalveluihin ja tietoaineistoihin.

Tietojen hakeminen Palvelun kautta

Palvelussa voidaan noutaa siinä mukana olevien kuntien tähän palveluun liitetyistä OGC:n WMS ja WFS - tekniikalla toimivista, Kuntaliiton KuntaGML- ja KRYSP-hankkeissa toteutetuista rajapintapalveluista kuntien tuottamia ajantasaisia tietoja yhdellä kutsulla. Laajoja tietoaineistoja voidaan ladata tiedostoina sen mukaan kuin palvelu sellaisen mahdollisuuden tarjoaa. KuntaGML-skeemojen lisäksi palvelu voi tarjoaa tietoaineistoista muunnoksena ns. Simple Feature poimintoja sekä Inspire-direktiivin edellyttämään skeemarakenteeseen.

Tietoja haetaan Palvelun kautta kuntien rajapintapalveluista dynaamisesti. Palvelu välivarastoi kunnista noudettavia tietoja. Välivarasto päivitetään yleensä kerran vuorokaudessa. Käyttäjä saa välivarastoida tietojaan ainoastaan sopimuskäyttäjän roolissa sopimuksen ehtojen mukaan.

Hinnat ja korvaukset

Palvelun Käyttäjä sitoutuu Palvelun Käyttöehdot (Lisenssi) hyväksyessään maksamaan Palvelussa ilmoitetut hinnat ja korvaukset Palvelun ja sen välittämien tietojen käytöstä.