Ilmastonmuutos

Rakennusten energiatehokkuuden seuranta

Kulutuksen jatkuva seuranta on tie tehokkaaseen ja tavoitteelliseen rakennuskiinteistöjen energiankäyttöön. Säännöllisen kulutusseurannan perusteella voidaan saada aikaan säästöjä lämmön, sähkön ja vedenkulutuksessa. Seurantatiedon analysointi luo perustan tehokkaalle energianhallinnalle ja investointien tai käyttöön liittyvien säästötoimien toteuttamiselle. Vuositason kulutustiedot yhdessä kustannustietojen kanssa on hyödyllistä jakaa myös kunnan luottamushenkilöille.

Kiinteistön lämmön-, sähkön- ja vedenkulutukset aiheuttavat noin 40-45 % kiinteistön ylläpitokustannuksista. Kiinteistön jatkuva lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusseuranta mahdollistaa vertailun energiankulutuksen tavoitetasoon ja aiempien jaksojen kulutuksiin, tuo esiin vuotokohdat ja antaa pohjan käyttökustannusten ja investointien budjetointiin. Säästötoimenpiteiden  vaikuttavuus ja kannattavuus on selvitettävissä jälkikäteen seurannan avulla.
 
Kulutusseuranta mahdollistaa myös kiinteistönhoidon laadun parantamisen. Rakennuksista kerätään aiempaa laajemmin seurantatietoa ja muuttuneisiin tilanteisiin pystytään reagoimaan nopeammin. Toimintatapoja on mahdollista systematisoida. Henkilöstöresursseja voidaan kohdistaa esimerkiksi muuhun kiinteistöjen hoidon kehittämiseen silloin kun seuranta on automatisoitua.

Askeleet kunnan energiatehokkaisiin rakennuksiin:

Kunnan rakennuksien energiatehokkuus analysoidaan esimerkiksi energiakatselmusten avulla

Asetetaan kiinteistökohtaiset kulutustavoitteet ja toteutetaan katselmuksessa ehdotettuja toimenpiteitä

Valtiovallan kanssa tehtävän energiatehokkuussopimuksen avulla kunta saa pitkäjänteisyyttä toimintaansa ja taloudellista tukea investointeihin ja energiakatselmuksiin

Kunta päivittää tarvittaessa energiakatselmuksia

Kunta hyödyntää uusien rahoitus- ja toteutus mahdollisuuksia uusien säästöratkaisujen hankinnassa.

Motiva

Energiatehokkuussopimukset