Asiantuntijaryhmä svenska gruppen

Asiantuntijaryhmä Svenska gruppen kantaa strategisen vastuun ruotsinkielisistä palveluista ja ruotsinkielisestä edunvalvonnasta.

Ryhmä toimii Kuntaliiton ruotsinkielisten asioiden asiantuntijaelimenä ja arvioi liiton päättävissä elimissä käsiteltävien asioiden kielelliset vaikutukset.

Ryhmä vastaa myös Ahvenanmaan kunnille tarjottavista palveluista. Ryhmään kuuluu asiantuntijoita Kuntaliiton eri yksiköistä.

Ryhmän kokoonpano:

  • Ruotsin-kielisten asioiden yksikkö: Ulf Stenman, ruotsinkielinen toiminnan johtaja
  • Elinvoima ja talous -yksikkö: Benjamin Strandberg, asiantuntija
  • Strategia-yksikkö: Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, Laura Lyly, erityisasiantuntija (digitalisaatio)
  • Sote-yksikkö: Annika Korpela, lakimies
  • Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö: Minna Lindberg, erityisasiantuntija (ruotsinkielinen opetus)
  • Lakiyksikkö: Ida Sulin, johtaa lakimies
  • KT Kuntatyönantajat: Canelia Wessman, työmarkkina-asiamies 
tags
Laura Lyly

Laura Lyly

Erityisasiantuntija
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat -yksikkö, Asiakkuudet
+358 9 771 2221, +358 50 439 5068
Vastuualueet
  • edunvalvonnan koordinointi ja kehittäminen
  • Klash-kuntainnovaatiokilpailu
  • digitalisaatiohankkeiden valmistelu