Ruotsinkielinen palvelu

Kaksikielisten kuntien kansalliskieliverkosto

Verkosto

Rinnakkain oikeusministeriön kansalliskieliverkoston kanssa kaksikielisillä kunnilla on oma kansalliskieliverkostonsa.

Verkoston tavoitteena on nostaa esiin hyviä käytäntöjä, kuten työskentelytapoja, toimialakohtaisia ratkaisuja ja asenteita, sekä antaa tukea kieliasioissa.
Lähes kaikki kaksikieliset kunnat ovat nimenneet yhteyshenkilön kansalliskieliverkostoa varten. Verkosto kokoontuu säännöllisesti 1–2 kertaa vuodessa. Verkostolla on myös oma Facebook-sivu.

Puheenjohtajana toimii Kuntaliiton ruotsinkielisten ja kansainvälisten asioiden yksikön johtaja Kristina Wikberg ja verkoston sihteeri on yksikön erityisasiantuntija Kia Leidenius.

Kuntaliitto on laatinut kunnille suunnatun oppaan, joka sisältää käytännön työvälineitä kuntien viranomaisille, viranhaltijoille ja työntekijöille, jotta he voivat soveltaa kielilainsäädäntöä suomen- ja ruotsinkielisten kansalaisten perusoikeudet huomioiden. Työvälineet havainnollistavat kielilain soveltamista eri hallintotehtävissä, esimerkiksi kunnan viestinnässä, hankintakäytännöissä ja rekrytoinnissa. Työvälineet on tarkoitettu sekä kaksi- että yksikielisille kunnille, kuntayhtymille ja maakunnille.

Lue lisää: Elinvoimaista kaksikielisyyttä 

 

 

tags