Suurten ja keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimi

Kustannukset vuonna 2014

Kuntaliitto on tehnyt kustannusselvityksen suurille kaupungeille vuodesta 1996 ja keskisuurille kunnille vuodesta 2000. Suurille kaupungeille tehdyissä selvityksissä terveydenhuollon kustannuksiin on laskettu mukaan perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja yli 65-vuotiaiden sosiaalitoimessa saama ympärivuorokautinen hoito ja kotipalvelu. Keskisuurten kuntien kustannusvertailu laajennettiin nyt yhdettätoista kertaa myös sosiaalitoimen kustannuksiin. Näin saatiin kokonaiskuva sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Selvityksessä on otettu huomioon kuntien erilainen ikärakenne, sillä ikävakiointi helpottaa kuntien vertailemista.

​Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailussa vuonna 2014 ovat mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa). Keskisuurten kuntien vertailussa ovat Imatra, Järvenpää, Kaarina, Kemi, Kerava, Kirkkonummi, Kotka, Lohja, Loviisa, Mikkeli, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, Salo, Sipoo, Tuusula ja Varkaus) sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Mustijoen perusturva -kuntayhtymä.

Terveydenhuollon kustannukset    

Kuntien terveydenhuollon kustannukset pysyivät vuonna 2014 edellisvuoden tasolla. Kun palkkojen ja hintojen kehitys otetaan huomioon, kustannukset jopa alenivat puolisen prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2014 suurimmat ikävakioidut terveydenhuollon kustannukset olivat Oulussa, 2 452 euroa asukasta kohden. Tampereen ja Kuopion kustannukset olivat seuraavaksi suurimmat. Tampereen kustannukset olivat 2 355 ja Kuopion 2 339 euroa asukasta kohden.

Pienimmät terveydenhuollon kustannukset, 2 112 euroa asukasta kohti, olivat Espoossa.

Sosiaalitoimen kustannukset

Keskisuurten kuntien osalta Kuntaliitto on vertaillut terveydenhuollon kustannusten lisäksi myös sosiaalitoimen kustannuksia. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset olivat viime vuonna 3 306 euroa asukasta kohti.

Kaikkein suurimmat kustannukset olivat Kemillä, 3 866 euroa asukasta kohti. Kaikkein pienimmät kustannukset olivat Sipoolla, 3 015 euroa asukasta kohti. 

Kuntaliiton verkkopalvelussa

tags