Suurten ja keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimi

Kustannukset vuonna 2016

Kuntaliitto on tehnyt kustannusselvityksen suurille kaupungeille vuodesta 1996 ja keskisuurille kunnille vuodesta 2000. Suurille kaupungeille tehdyissä selvityksissä terveydenhuollon kustannuksiin on laskettu mukaan perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja yli 65-vuotiaiden sosiaalitoimessa saama ympärivuorokautinen hoito ja kotipalvelu. Keskisuurten kuntien kustannusvertailu laajennettiin nyt kolmattatoista kertaa myös sosiaalitoimen kustannuksiin. Näin saatiin kokonaiskuva sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Selvityksessä on otettu huomioon kuntien erilainen ikärakenne, sillä ikävakiointi helpottaa kuntien vertailemista.

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailussa vuonna 2016 ovat mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa. Keskisuurten kuntien vertailussa ovat Järvenpää, Kaarina, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Kotka, Lohja, Loviisa, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, Salo, Sipoo ja Tuusula) sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Mustijoen perusturva -kuntayhtymä ja perusturvaliikelaitos Saarikka.

Terveydenhuollon kustannukset

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset alenivat edellisvuodesta. Kun palkkojen ja hintojen kehitys otetaan huomioon, suurten kaupunkien terveydenhuollon ja vanhustenhuollon kustannukset alenivat 1,5 prosenttia. Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset laskivat vuonna 2016 enemmän kuin koskaan 2000-luvulla. Keskisuurten kuntien terveydenhuollon ja vanhustenhuollon kustannukset laskivat 0,8 prosenttia.

Vuonna 2016 suurimmat ikävakioidut terveydenhuollon kustannukset olivat Oulussa, 2 491 euroa asukasta kohden. Kuopion ja Kouvolan kustannukset olivat seuraavaksi suurimmat. Kuopion kustannukset olivat 2 467 ja Kouvolan 2 380 euroa asukasta kohden.

Alhaisimmat kustannukset olivat Espoossa, 2 173 euroa, ja Vantaalla, 2 177 euroa.

Sosiaalitoimen kustannukset

Keskisuurten kuntien osalta Kuntaliitto on vertaillut terveydenhuollon kustannusten lisäksi myös sosiaalitoimen kustannuksia. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset olivat viime vuonna 3 448 euroa asukasta kohti.

Kun palkkojen ja hintojen kehitys otetaan huomioon, keskisuurten kuntien koko sosiaali- ja terveystoimen kustannukset kasvoivat 0,1 prosenttia.

Keskisuurten kuntien suurimmat sosiaali- ja terveystoimen kustannukset olivat Saarikassa, 3 872 euroa asukasta kohti. Alhaisimmat kustannukset olivat Mustijoella (Mäntsälän ja Pornaisten yhteistoiminta-alueella), 3 021 asukasta kohti sekä Sipoossa, 3 027 euroa/asukas.
 

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.