Suurten ja keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimi

Kustannukset vuonna 2018

Kuntaliitto on tehnyt kustannusselvityksen suurille kaupungeille vuodesta 1996 ja keskisuurille kunnille vuodesta 2000. Suurille kaupungeille tehdyissä selvityksissä terveydenhuollon kustannuksiin on laskettu mukaan perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja yli 65-vuotiaiden sosiaalitoimessa saama ympärivuorokautinen hoito ja kotipalvelu. Keskisuurten kuntien kustannusvertailu sisältää sosiaali- ja terveystoimen kustannukset kokonaisuudessaan. Selvityksessä on otettu huomioon kuntien erilainen ikärakenne, sillä ikävakiointi helpottaa kuntien vertailemista.

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailussa vuonna 2018 ovat mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa. Keskisuurten kuntien vertailussa ovat mukana Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Porvoo, Rovaniemi, Salo, Sipoo ja Tuusula sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Mustijoen perusturva -kuntayhtymä.

Terveydenhuollon kustannukset 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset nousivat edellisestä vuodesta vain hiukan. Keskimäärin kustannukset olivat 2 312 euroa asukasta kohti. Kun hintojen muutos otetaan huomioon, kustannukset nousivat keskimäärin noin 1,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Suurimmat ikävakioidut kustannukset olivat Oulussa, 2 519 euroa/asukas ja alhaisimmat Espoossa, 2 162 euroa/asukas.

Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset

Keskisuurten kuntien osalta Kuntaliitto on vertaillut terveydenhuollon kustannusten lisäksi myös sosiaalitoimen kustannuksia. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset olivat viime vuonna 3 469 euroa asukasta kohti.
Kun palkkojen ja hintojen kehitys otetaan huomioon, keskisuurten kuntien koko sosiaali- ja terveystoimen kustannukset kasvoivat 2,0 prosenttia.

Keskisuurten kuntien suurimmat sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kustannukset olivat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, 4 045 euroa asukasta kohti. Alhaisimmat kustannukset olivat Sipoossa, 3 114 euroa asukasta kohti sekä Keravalla, 3 159 euroa/asukas.

Edellisten vuosien julkaisut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia keskenään, sillä vertailussa mukana olevien kuntien määrä vaihtelee sekä valtionosuuksissa ja kuntien tehtävissä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.