Laboratoriotutkimusnimikkeistö

Laboratoriotutkimusnimikkeistö on tarkoitettu potilaan hoidosta vastaavan lääkärin ja tutkimuksen suorittavan yksikön käyttämäksi yhteiseksi koodistoksi.

Nimikkeistön avulla pyritään siihen, että laboratoriotieto on yksiselitteistä sekä pyytäjän, suorittajan että tiedon tulkinnan kannalta. Nimikkeistö kattaa kliinisen kemian, kliinisen fysiologian, kliinisen mikrobiologian, kliinisen neurofysiologian, genetiikan ja patologian laboratoriotutkimukset.   

Nimikkeistön avulla pyritään valtakunnalliseen yhdenmukaisuuteen, ja se on tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuollon laboratorioissa ja tietojärjestelmissä. Valtakunnallisesti yhtenäinen tutkimusnimikkeistö muodostaa perustan sähköiselle tiedonsiirrolle ja potilastietojen hyödyntämiselle yli organisaatiorajojen. Sen kattava käyttö on kynnysehto siirtymiselle kansalliseen toimintaan laboratoriotiedon välittämisessä ja arkistoinnissa. 

Uudet nimike-ehdotukset, -korjaukset ja -muutokset voi lähettää sähköisellä lomakkeella

 

Laboratoriotutkimusnimikkeistön uudistunut jakelu

Nimikkeistön ylläpitovastuu siirtyi 1.1.2023 THL:lle. Nämä sivut lakkautetaan, kun THL saa omat sivunsa valmiiksi. Virallinen koodisto on lainsäädännön mukaisesti ladattavissa tietojärjestelmiin pelkästään kansalliselta koodistopalvelimelta, jossa on mukana myös aiemmin poistetut nimikkeet, joita potilaskertomuksen historiatietojen käyttö edellyttää. Tällä sivulla ilmoitamme siihen tulevista täydennyksistä ja muista uudistuksista ja julkaisemme voimassa olevan nimikkeistön PDF-muodossa. Luokitus päivitetään koodistopalvelimelle kaksi kertaa vuodessa: 1.1. ja 1.7. 

Koodistopalvelimelle tehdään tekniset rajapinnat, joiden avulla tietojärjestelmät voivat automaattisesti päivittää käyttämänsä koodistot. Käyttäjät puolestaan voivat selata koodistoja web-liittymän avulla. Koodistot ovat maksuttomia ja että niiden ylläpito järjestetään valtion rahoituksella.  

 

Laboratoriotutkimusten nimikkeistötyöryhmä 

 • Lappalainen Maija, ylilääkäri, HUS Diagnostiikkakeskus (puheenjohtaja) 
 • Härkönen Mikko, kehittämispäällikkö, THL
 • Ihalainen Jarkko, lääketietieteellinen johtaja, Suomen Punainen Risti / Veripalvelu
 • Juusela Maria, erikoislääkäri (KFI), SKFLY
 • Kytölä Soili, sairaalageneetikko, HUS Diagnostiikkakeskus
 • Lauronen Leena, osastonylilääkäri (KNF), HUS Diagnostiikkakeskus
 • Melart Paula, asiantuntijalääkäri, Kela
 • Paattiniemi Eeva-Liisa, ylikemisti, HUS Diagnostiikkakeskus
 • Suvisaari Janne, erikoislääkäri, HUS Diagnostiikkakeskus
 • Tolonen Teemu, osastonylilääkäri, Fimlab Laboratoriot Oy
 • Porrassalmi Anitta, alihankintakoordinaattori, Fimlab Laboratoriot Oy (asiantuntijasihteeri)
 • Liljamo Pia, kehittämispäällikkö, THL (sihteeri)

Työryhmän kokoonpanossa pyritään siihen, että ryhmässä ovat edustettuina kaikki nimikkeistön mukaiset laboratorioerikoisalat. Nimikkeistön käyttöön liittyvistä tarpeista ja ongelmista voi raportoida työryhmän sihteerille tai sen jäsenille.  

Nimikkeistötyöryhmän sihteerin yhteystiedot: Kauko Hartikainen, Kuntaliitto,
PL 200, 00101 Helsinki, puh. 09 771 2647, 050 430 9782
sähköposti: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

UUTISIA

Nimikkeistön ylläpitovastuu siirtyi 1.1.2023 THL:lle. Nämä sivut lakkautetaan syksyn 2023 aikana, kun THL saa omat sivunsa valmiiksi.

Vuosien 2020-22 aikana olemme uudistaneet nimikkeistöä mm. lukuisilla Korona-sairauden diagnostiikkaan liittyvillä koodeilla. 

Kliinisen neurofysiologian nimikkeistö on ajanmukaistettu ja se on alla liitteenä. Jotta nimikkeistön käyttö olisi yhtenevää, tietojärjestelmiin koodisto tulee kuitenkin hakea koodistopalvelimelta. 

Vuoden 2022 aikana olemme päivittäneet mm. kliinisen fysiologian ja genetiikan nimikkeistöjä. 

 

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista