ODA: Omat digiajan hyvinvointipalvelut-projekti

ODA-projektin kautta sosiaali- ja terveyspalvelut loikkaavat digiaikaan

Omaolo.fi sivulta sosiaali- ja terveyspalvelu nopeasti ja esteettömästi

ODA-projektin tilannekatsaus 21.1.2019

Omaolo-palvelu nyt koekäytössä myös kouluterveydenhuollossa

Uusi sähköinen sote-palvelu Omaolo tukee myös neuvola-, koulu-, opiskelija- ja työterveydenhuollon prosessien tehostamista ja laadun parantamista. Palvelua pilotoidaan parhaillaan Espoossa ja Kuopiossa rajatuilla kouluterveydenhuollon ryhmillä. Porvoossa koekäyttö opiskelijaterveydenhuollossa alkaa helmikuussa. Pilottiryhmiltä saadun palautteen perusteella Omaoloa jatkokehitetään, jonka jälkeen esitietolomakkeet ovat Omaolossa mukana olevien toimijoiden hyödynnettävissä. Lisää: https://sotedigi.fi/2019/01/21/omaolo-palvelu-nyt-koekaytossa-myos-kouluterveydenhuollossa/

Tutustu Omaolon levittämisen käsikirjaan!

Omaolo-palvelun käytön laajentaminen on parhaillaan erittäin ajankohtaista erityisesti ODA-hankkeessa mukana olleilla kuntatoimijoilla. Ensi vuonna starttaavat myös ensimmäiset aivan uudet alueet, jotka ottavat Omaolon käyttöön. Tätä tukemaan on toteutettu Omaolon levittämisen käsikirja, jossa kerrotaan palvelusta ja käyttöönoton prosessista eri työvaiheineen.

Omaolon levittämisen käsikirjan löydät SoteDigin nettisivuilta: https://sotedigi.fi/omaolokasikirja/

Omaolo -palvelun oirearviot asiakastestissä kesäkuusta lähtien

Omaolon alkusyksy on ollut erittäin vauhdikas: Kehittämisen vastuu on siirtynyt SoteDigille 6.9. Sosiaalihuollon palveluarvioiden asiakastestaus jatkui Oulussa, Tampereella ja PHHYKY:ssä. Lisäksi oirearviot etenivät asiakastestaukseen kesäkuussa ja ensimmäiset kolme arviota ovat käytössä Oulussa, Tampereella, Hämeenlinnassa, PHHYKYssä, VSSHP:ssä ja Helsingissä. Piakkoin edetään asiakastestaukseen myös koulu-, opiskelija- ja työterveydenhuollon sekä neuvoloiden määräaikaistarkastuksissa. Käy lukemassa tarkemmat kuulumiset hankejohtajaltamme Hanna Nordlundilta täältä (http://sotedigi.fi/blogi/).

Palveluarviot:  https://palveluarvio.omaolo-beta.fi/

Oirearviot: https://oirearvio.omaolo-beta.fi/

ODA-hanke

ODA-hankkeessa uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja. Rakenteilla on sähköinen palvelukokonaisuus, Omaolo-palvelu, joka hyödyntää ammattilaisten järjestelmissä olevaa tietoa ja asiakkaiden itsensä tallentamaa hyvinvointitietoa. Omaolo-palvelun myötä uudistuvat niin asiointi, tiedonsaanti kuin sote-ammattilaisten työpäivä.

ODA on hallitusohjelman kärkihanke, jota toteuttavat Espoo (isäntäkunta), Helsinki, Porvoo, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Turku, Hämeenlinna, Tampere, Joensuu, Kuopio, Oulu, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Varsinais-Suomen sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirit. Hanke on käynnistynyt Kuntaliiton AKUSTI-yhteistyöfoorumin kautta.
 

Kun Omaolo-palvelujen kokonaisuus valmistuu syksyllä 2018, se on kaikkien kuntien ja sairaanhoitopiirien hyödynnettävissä. 

Omaolo-palvelut

Omaolo-palvelujen antamat suositukset ovat aina henkilökohtaisia ja ne perustuvat päivittyvään tieteelliseen näyttöön.

 1. Hyvinvointitarkastus ja -valmennukset: Hyvinvointitarkastus antaa tilannekuvan hyvinvoinnistasi ja tunnistaa mahdollisia riskejä. Tarkastuksen tehtyäsi saat ehdotuksia, joiden avulla voit vaikuttaa hyvinvointiisi omatoimisesti, esimerkiksi muuttaa liikunta- tai unitottumuksiasi. Muutosten tueksi voit ottaa käyttöösi sähköisiä valmennuksia, jotka ohjaavat sinua ja antavat palautetta edistymisestäsi. Jos tarkastuksen tulos näyttää huolestuttavalta, ohjaa Omaolo sinut suoraan ammattilaiselle.

 2. Oirearviot sekä palveluarvio ja -ohjaus: Oirearvio auttaa, kun sinulla on yksittäinen terveyteen liittyvä ongelma – vaikkapa silloin, kun epäilet ylähengitystietulehdusta. Tuloksen perusteella saat toimintasuosituksen, esimerkiksi itsehoito-ohjeita, sähköisen reseptin tai ajanvarausoikeuden. Palveluarvio ja -ohjaus puolestaan auttaa sinua selvittämään, millaista tukea sinun tai läheisesi elämäntilanteeseesi on tarjolla: omaishoidon tukea, henkilökohtaista apua, yms.

 3. Oma Suunnitelma kokoaa hoito- ja palvelukokonaisuutesi yksiin kansiin: tavoitteet, toimenpiteet ja seuranta. Suunnitelma perustuu itse asettamiisi tavoitteisiin ja yhdessä ammattilaisen kanssa suunnittelemaasi hoitoon tai palveluun. Voit tehdä myös itsehoitosuunnitelman, jonka seurannasta vastaat itse. ​ ​

ODA-projektin piloteissa testaan Omaolo-palveluja eri yhteyksissä

Piloteissa testataan seuraavia palveluja:

 • Terveys- ja hyvinvointitarkastukset: neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, suun terveydenhuolto

 • Hoitopolut: diabetes, verenpainetauti

 • Palvelupolut: terveys- ja hyvinvointiasemat, yhteispäivystykset

 • Erityisryhmien palvelupolut: pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat, ikääntyneet, vammaiset, nuoret mielenterveysasiakkaat 

Hyödyt asiakkaalle

Löydät ratkaisuja ja saat vastauksia kysymyksiisi jonottamatta, ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikki arviot ja ohjaus perustuvat omiin tietoihisi ja ovat siksi aina luotettavia ja henkilökohtaisia. Saat suuremman roolin oman hyvinvointisi arvioinnissa ja seurannassa. Ammattilaisilla on enemmän aikaa sinulle silloin, kun tarvitset palvelua kasvokkain, sillä vastaanotolla ei keskitytä lomakkeiden täyttämiseen vaan varsinaiseen asiaasi. Perinteiset puhelinpalvelut ja vastaanotot ovat toki edelleen käytettävissä, jos et voi käyttää sähköisiä palveluja. 

Hyödyt ammattilaiselle

Saat paremmat ennakkotiedot vastaanotolle tulevista asiakkaista. Vastaanotolla voit keskittyä asiakkaan kohtaamiseen, sillä aikaa ei kulu tilanteen kartoittamiseen ja kirjaamiseen. Näin voit tehdä parempaan tietoon perustuvia palvelupäätöksiä. Rutiinityöt vähenevät, ja voit tehdä myös etätyötä. 

Hyödyt johtamisen välineenä

Palvelujen saatavuus, tuottavuus ja laatu nousevat uudelle tasolle. Samoilla resursseilla voi palvella entistä suurempaa asiakasmäärää. Palveluntuotantoa voi seurata ja ohjata asiakkaiden tarpeiden mukaan. Asiakkaat ovat tasavertaisessa asemassa, kun kaikki saavat palveluja samoin kriteerein ja palvelut ovat tasalaatuisia.
Kustannushyödyt Suomessa ovat 100 miljoonaa euroa vuodessa, kun palvelu on laajasti käytössä (KPMG:n kustannushyötyanalyysi). Kun päällekkäisestä kehittämisestä luovutaan, kustannushyödyt kasvavat edelleen. 

Aikataulu

 • Toiminnallisen muutoksen valmennus, toteutus ja arviointi sekä tutkimusyhteistyö ja vaikuttavuuden arviointi: 1/16–10/18

 • Kilpailutus: 3/16–11/16

 • ODA-palvelukokonaisuuden toteutus ja testaus vaiheittain: 12/16–12/17

 • ODA-palvelukokonaisuuden pilotointi: 10/17–10/18

Lisätiedot

koordinaatioryhmän puheenjohtaja Tuula Heinänen, tuula.heinanen@espoo.fi, puh. 043 825 1379
projektijohtaja Hanna Nordlund, hanna.nordlund@espoo.fi, puh. 043 825 7275 

Lue lisää ODAn etenemisestä

ODA -hankkeen ajankohtaisia asioita

tags
Siniset kikkareet

Tutustu Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.

Digisumpit-kuvituskuva.

Tervetuloa digisumpeille!

Digisumpit on torstaisin pidettävä etätilaisuus kuntien digikehittäjille. Digisumpit on tarkoitettu kuntien osaamisen jakamista ja verkostoitumista varten. 

Digisumppien ajankohdat ja aiheet.