Kuntien sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Kuntaliitto on koonnut tietoja Manner-Suomen kuntien sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta. Selvitys on tehty vuosittain vuodesta 2003 lähtien lukuun ottamatta vuotta 2008.

Tietojen kokoamisessa on käytetty apuna Kuntaliittoon tulleita ilmoituksia hallinnon muutoksista, kuntien ja yhteistoiminta-alueiden päätösasiakirjoja ja verkkosivuja sekä muita käytössä olleita tietolähteitä.

Kuntaliitto on selvittänyt perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämistä Manner-Suomen kunnissa vuonna 2022, jolloin Manner-Suomessa on yhteensä 293 kuntaa. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut voi järjestää kunta tai yhteistoiminta-alue.

Yhteistoiminta-alueiden vaihtoehtoisia organisointimuotoja ovat kuntayhtymä ja vastuukuntamalli. Vastuukuntamallissa yksi kunta hoitaa tehtäviä sopimuksen nojalla myös muiden kuntien puolesta. Kuntayhtymä on kuntien muodostama yhteenliittymä, jolle kunnat ovat luovuttaneet kunnallisia tehtäviä.

75 kuntaa järjestää perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut itse. Väestöstä 48 prosenttia asuu näissä kunnissa. Kunnassa sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaa yleensä perusturvalautakunta tai sosiaali- ja terveyslautakunta. Lautakunnan toimialaan voi kuulua sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä. Kunta voi esimerkiksi elinkaarimallin mukaisesti jakaa vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä myös useammalle toimielimelle.

Yhteistoiminta-alueita on yhteensä 56 ja niissä 218 kuntaa. Väestöstä 52 prosenttia asuu yhteistoiminta-alueilla.

Perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista vastaa 33 kuntayhtymää, joissa on yhteensä 165 jäsenkuntaa. Kuntayhtymä vastaa perusterveydenhuollon lisäksi kaikista sosiaalipalveluista tai osasta sosiaalipalveluja. Osa kuntayhtymistä vastaa vain perusterveydenhuollosta. 

Vastuukuntamallin mukaisia yhteistoiminta-alueita on 23, ja niissä on mukana yhteensä 53 kuntaa. Vastuukunta vastaa oman kuntansa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Vastuukunta vastaa sopimuskuntien puolesta perusterveydenhuollon lisäksi kaikista sosiaalipalveluista tai osasta sosiaalipalveluja. Osa vastuukunnista vastaa sopimuskuntien puolesta vain perusterveydenhuollosta.

Terveyskeskuksia on yhteensä 131, joista 75 on kuntien, 33 kuntayhtymien ja 23 vastuukuntien terveyskeskuksia. Alle 20 000 asukkaan terveyskeskuksia on 70 ja yli 20 000 asukkaan terveyskeskuksia on 61.

Tietojen kokoamisessa on käytetty apuna kuntien ja yhteistoiminta-alueiden päätösasiakirjoja ja verkkosivuja, Kuntaliiton verkostoja ja Kuntaliittoon tulleita ilmoituksia hallinnon muutoksista. Selvitys ei sisällä ympäristöterveydenhuollon hallintoa.

1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. 

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista