Kuntien sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Kuntaliitto on koonnut tietoja Manner-Suomen kuntien sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta. Selvitys on tehty vuosittain vuodesta 2003 lähtien lukuun ottamatta vuotta 2008.

Tietojen kokoamisessa on käytetty apuna Kuntaliittoon tulleita ilmoituksia hallinnon muutoksista, kuntien ja yhteistoiminta-alueiden päätösasiakirjoja ja verkkosivuja sekä muita käytössä olleita tietolähteitä.

Pyydämme kuntia ja yhteistoiminta-alueita ilmoittamaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen hallinnon muutokset sähköpostitse Mari Sjöholmille, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Perhe odottaa vastaanotolle odotustilassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 2020 ja 2019

Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut järjestää 74 kuntaa itse. Väestöstä 48 % asuu näissä kunnissa. Yhteistoiminta-alueet järjestävät sote-palveluja 220 kunnalle.

lateral-image-right
nainen lääkärin vastaanotolla

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 2018 ja 2017

Muutokset edelliseen vuoteen , kuntakartta ja Excel-aineisto.

lateral-image-left

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 2016

Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut voi järjestää kunta tai yhteistoiminta-alue. Vuonna 2016 terveyskeskuksia oli yhteensä 150 joista kuntien 87 ja yhteistoiminta-alueiden 63.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 2015

Vuonna 2015 järjesti 89 kuntaa perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut itse. Yhteistoiminta-alueita oli yhteensä 63 ja niissä 212 kuntaa. Terveyskeskuksia oli kaikkiaan 152.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 2014

Terveyskeskuksia oli yhteensä 151 vuonna 2014. Näistä 89 oli kuntien, 31 kuntayhtymien ja 31 vastuukuntien terveyskeskuksia. Manner-Suomessa oli yhteensä 304 kuntaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 2013

Vuonna 2013 terveyskeskuksia oli yhteensä 151, joista 89 oli kuntien ja 62 yhteistoiminta-alueiden. Alle 20 000 asukkaan terveyskeskuksia oli 73 ja yli 20 000 asukkaan terveyskeskuksia oli 78.

tags