Palvelusetelihankkeen aineistot

Sitran kuntaohjelman Palvelusetelihankkeen tavoitteena on ollut lisätä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.

Palveluseteliprojektissa on ollut mukana käytännössä vanhuspalvelut, vammaispalvelut, päivähoito, suun terveys sekä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. 

Anu Nemlander

Anu Nemlander

Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Vastuualueet
  • terveydenhuollon kansainväliset asiat
  • terveydenhuollon rahoitus-, talous- ja tilastoasiat
  • palveluseteli
  • veteraaniasiat
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista