Palveluseteli

Sääntökirjat

Sääntökirja on asiakirja, jossa määritellään palvelun tuottajien hyväksymiskriteerit. Palvelun tuottajan tulee täyttää kunnan asettamat hyväksymisehdot, jotta palvelun tuottajat pääsee palvelusetelijärjestelmän piiriin. Palvelukohtaisissa sääntökirjoissa konkretisoituvat kunnan asettamat hyväksymisehdot palvelun tuottajille. Hyväksymisehdoissa määritellään muun muassa kunnan ja palvelun tuottajan tehtävät, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut.

​Kuntien palvelun tuottajille asettamat hyväksymisehdot ovat

  1. Lainsäädännöstä nousevat ns. pakolliset (yleinen osa) ja

  2. Kunnan itsensä asettamat ns. harkinnanvaraiset (palvelukohtainen osa) hyväksymisehdot.

Yleisessä osassa pakollisilla hyväksymisehdoilla tarkoitetaan lainsäädännössä olevia hyväksymisehtoja. Näitä ovat muun muassa vaatimus, että palvelutaso on samaa tasoa kuin kunnallinen palvelutuotanto ja että palvelun tuottajia kohdellaan tasapuolisesti ketään syrjimättä.

Palvelukohtaisessa osassa harkinnanvaraisilla hyväksymisehdoilla tarkoitetaan kunnan itsensä määrittelemiä hyväksymisehtoja, joita ovat muun muassa palvelusetelin hinnoitteluun liittyvät määritykset palvelusetelin arvosta ja hinnasta. Harkinnanvaraiset hyväksymisehdot eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa lainsäädännöstä nousevien pakollisten hyväksymisehtojen kanssa.

Tältä sivulta löytyvät sääntökirjat erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon, suun terveyteen, vanhuspalveluihin, vammaispalveluihin, päivähoitoon, kuntoutukseen ja kotisairaanhoitoon.

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
Sami Uotinen

Etunimi
Sami
Sukunimi
Uotinen
Johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2623
Kännykkä
+358 50 341 3349
Vastuualueet
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut -tiimin esimies
  • Sosiaal- ja terveydenhuollon lakiasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Kuntaliiton lakimiehet
Anu Nemlander

Etunimi
Anu
Sukunimi
Nemlander
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2612
Kännykkä
+358 50 563 6180
Vastuualueet
  • terveydenhuollon rahoitus-, talous- ja tilastoasiat
  • kustannusvertailut
  • palveluseteli
  • veteraanitoiminta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Tieto- ja talous
Tilastoasiantuntijat