Sairaanhoitopiirien jäsenkunnat

Vuoden 2019 alussa ei toteudu yhtään kuntaliitosta. Sairaanhoitopiirien jäsenkunnat (yhteensä 295) ovat vuonna 2019 samat kuin vuonna 2018. Koko maassa kuntia on yhteensä 311, joista Ahvenanmaalla 16.

Vuonna 2018 ei toteutunut yhtään kuntaliitosta. Sairaanhoitopiirien jäsenkuntia oli 295 ja koko maassa kuntia oli kaikkiaan 311. Erva-alueiden sairaanhoitopiirijakoihin tuli muutos. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä siirtyi Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelta Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueelle 1.1.2018.

Vuoden 2017 alussa toteutui kaksi kuntaliitosta: Eurajoen ja Luvian (Satakunnan shp) sekä Kuopion ja Juankosken liitokset (Pohjois-Savon shp). Näiden seurauksena Pohjois-Savon ja Satakunnan sairaanhoitopiirien jäsenkuntien lukumäärät pienenivät yhdellä. Vuonna 2017 kuntia oli kaikkiaan 311, joista 295 oli Manner-Suomessa ja samalla sairaanhoitopiirien jäsenkuntia. Ahvenanmaalla oli 16 kuntaa. 

Vuoden 2016 alussa toteutui neljä kuntaliitosta. Sairaanhoitopiirien jäsenkuntia oli 297 ja kuntia yhteensä 313 koko maassa.

Vuoden 2015 alussa toteutui kolme kuntaliitosta. Sairaanhoitopiirien jäsenkuntia oli tuolloin 301 ja kuntia yhteensä 317 koko maassa.

Vuoden 2014 alussa ei toteutunut yhtään kuntaliitosta. Sairaanhoitopiirien jäsenkuntia oli 304 ja kuntia yhteensä 320 koko maassa.

Vuoden 2013 alussa toteutui 10 kuntaliitosta, joiden seurauksena kuntien määrä väheni 16:lla Manner-Suomessa. 

Vuoden 2012 alussa ei toteutunut yhtään kuntaliitosta. Sairaanhoitopiirien jäsenkuntia oli tuolloin 320 ja kuntia yhteensä 336 koko maassa.
 
Vuonna 2011 kuntamäärä supistui kuudella - samoin vuonna 2010. Vuonna 2009 kuntien määrä pieneni 67:llä, mikä on suurin kuntarakenteen muutos yhtenä vuotena.

Vuosina 1966 - 2011 eli 45 vuoden aikana Suomessa toteutui 144 kuntaliitosta. Vuonna 1966 kuntia oli kaikkiaan 545.

Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
tags