Sairaanhoitopiirien jäsenkunnat

Vuoden 2022 alussa ei toteudu yhtään kuntaliitosta. Sairaanhoitopiirien jäsenkunnat (yhteensä 293) ovat vuonna 2022 samat kuin vuonna 2021. Koko maassa kuntia on yhteensä 309, joista Ahvenanmaalla 16.

Vuoden 2021 alussa toteutui yksi kuntaliitos kun Kankaanpää ja Honkajoki (Satakunnan shp) yhdistyivät. Näin ollen Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien määrä pieneni yhdellä. Vuonna 2021 Manner-Suomen kuntia ja samalla sairaanhoitopiirien jäsenkuntia oli 293. Ahvenanmaalla oli 16 kuntaa ja koko maassa yhteensä 309.

Vuoden 2020 alussa toteutui yksi kuntaliitos: Nurmes ja Valtimo (Pohjois-Karjalan shp) yhdistyivät. Tämän seurauksena Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien määrä pieneni yhdellä. Vuonna 2020 kuntia oli kaikkiaan 310, joista 294 oli Manner-Suomessa ja samalla sairaanhoitopiirien jäsenkuntia. Ahvenanmaalla oli 16 kuntaa.

Vuoden 2019 alussa ei toteutunut yhtään kuntaliitosta. Sairaanhoitopiirien jäsenkunnat (yhteensä 295) olivat vuonna 2019 samat kuin vuonna 2018. Koko maassa kuntia oli yhteensä 311, joista Ahvenanmaalla 16.

Vuonna 2018 ei toteutunut yhtään kuntaliitosta. Sairaanhoitopiirien jäsenkuntia oli 295 ja koko maassa kuntia oli kaikkiaan 311. Erva-alueiden sairaanhoitopiirijakoihin tuli muutos. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä siirtyi Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelta Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueelle 1.1.2018.

Vuoden 2017 alussa toteutui kaksi kuntaliitosta: Eurajoen ja Luvian (Satakunnan shp) sekä Kuopion ja Juankosken liitokset (Pohjois-Savon shp). Näiden seurauksena Pohjois-Savon ja Satakunnan sairaanhoitopiirien jäsenkuntien lukumäärät pienenivät yhdellä. Vuonna 2017 kuntia oli kaikkiaan 311, joista 295 oli Manner-Suomessa ja samalla sairaanhoitopiirien jäsenkuntia. Ahvenanmaalla oli 16 kuntaa. 

Vuoden 2016 alussa toteutui neljä kuntaliitosta. Sairaanhoitopiirien jäsenkuntia oli 297 ja kuntia yhteensä 313 koko maassa.

Vuoden 2015 alussa toteutui kolme kuntaliitosta. Sairaanhoitopiirien jäsenkuntia oli tuolloin 301 ja kuntia yhteensä 317 koko maassa.

Vuoden 2014 alussa ei toteutunut yhtään kuntaliitosta. Sairaanhoitopiirien jäsenkuntia oli 304 ja kuntia yhteensä 320 koko maassa.

Vuoden 2013 alussa toteutui 10 kuntaliitosta, joiden seurauksena kuntien määrä väheni 16:lla Manner-Suomessa. 

Vuoden 2012 alussa ei toteutunut yhtään kuntaliitosta. Sairaanhoitopiirien jäsenkuntia oli tuolloin 320 ja kuntia yhteensä 336 koko maassa.
 
Vuonna 2011 kuntamäärä supistui kuudella - samoin vuonna 2010. Vuonna 2009 kuntien määrä pieneni 67:llä, mikä on suurin kuntarakenteen muutos yhtenä vuotena.

Vuosina 1966 - 2011 eli 45 vuoden aikana Suomessa toteutui 144 kuntaliitosta. Vuonna 1966 kuntia oli kaikkiaan 545.

 

Sairaanhoitopiirien ja erityisvastuualueiden kartat

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista