Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Euron setelit ja kolikot

Kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lähtökohtaisesti maksullisia mikä tarkoittaa, että palvelun käyttäjältä peritään kunnan tai kuntayhtymän toimielimen päättämä maksu. Asiakasmaksulainsäädäntö määrittää palveluille yleensä enimmäismaksun. Joidenkin palvelujen maksuja sääntelevät vain asiakasmaksulain yleisperiaatteet, jolloin maksu voi olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Osa palveluista on lailla säädetty maksuttomiksi.

Maksut ovat kunnan tai kuntayhtymän tuloja, eikä niillä ole vaikutusta kunnan valtionosuuteen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2018 alusta

 

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2018 alusta
Yleiskirje 28/2017, 12.12.2017

Muualla verkossa

Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla
STM:n tiedote 20.12.2018

tags