Suun terveydenhuollon asiakasmaksut

Suun terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 9 §:n nojalla sidottu suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen.

​Suun terveydenhuollon asiakkaalta julkisessa terveydenhuollossa perittävät maksut määräytyvät näin pääsääntöisesti p.o. toimenpideluokituksen mukaisten, aika- ym. resurssien tarvetta kuvaavien vaativuusluokkien pohjalta. Kuntaliitto julkaisee tällä sivulla vuosittaisen, kuntien, potilastietojärjestelmätoimittajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden tueksi kliinisten toimenpiteiden ja asiakasmaksujen välisiä yhteyksiä kuvaavan vastaavuusluettelon.

Kuntaliiton erityisenä intressinä näiltä osin on se, että kunnallisessa terveydenhuollossa perittävät maksut peritään lakien ja asetusten mukaisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt suun terveydenhuollon toimenpideluokitusta vuoden 2020 aikana. 1.1.2021 lähtien noudatettavaan luetteloon on lisätty vuoden aikana käyttöön otetut uudet koodit ja tekstitäsmennykset sekä huomioitu koodien poistot. Luettelo korvaa vuoden 2020 alussa julkaistun luettelon. 

Kuntaliiton yleiskirje 2/20: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut pysyvät pääosin ennallaan vuosina 2020-2021

Huomioitavaa: 11.3.2021 korjattu koodien SPF02 ja SPF03 asiakasmaksuksi 0,00 euroa. Alla on päivitetty vuoden 2021 Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo versio 1.1.

tags