Suun terveydenhuollon asiakasmaksut

Suun terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 9 §:n nojalla sidottu suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen.

​Suun terveydenhuollon asiakkaalta julkisessa terveydenhuollossa perittävät maksut määräytyvät näin pääsääntöisesti p.o. toimenpideluokituksen mukaisten, aika- ym. resurssien tarvetta kuvaavien vaativuusluokkien pohjalta. Kuntaliitto julkaisee tällä sivulla vuosittaisen, kuntien, potilastietojärjestelmätoimittajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden tueksi kliinisten toimenpiteiden ja asiakasmaksujen välisiä yhteyksiä kuvaavan vastaavuusluettelon.

Kuntaliiton erityisenä intressinä näiltä osin on se, että kunnallisessa terveydenhuollossa perittävät maksut peritään lakien ja asetusten mukaisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt suun terveydenhuollon toimenpideluokitusta vuoden 2021 aikana. 1.1.2022 lähtien noudatettavaan luetteloon on lisätty vuoden aikana käyttöön otetut uudet koodit ja tekstitäsmennykset sekä huomioitu koodien poistot. Luettelo korvaa 11.3.2021 julkaistun luettelon.

Luetteloon on lisätty uusi luku R, kuntoutuspalvelut sekä liite 2, suun ja kasvojen alueen valokuvaukset.

HUOM. 21.12.2021 päivitetty koodin WX003 vaativuusluokaksi 4

 

Kuntaliitto julkaisee yleiskirjeen asiakasmaksujen muutoksista sosiaali- ja terveydenhuollossa vuonna 2022 osoitteessa kuntaliitto/sosiaali- ja terveysasiat/sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut
 

Uniapneakiskohoitojen asiakasmaksukäytännöistä suun terveydenhuollon yksiköissä
(14.12.2021)

 

tags