Suun terveydenhuollon asiakasmaksut

Suun terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 9 §:n nojalla sidottu suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen.

​Suun terveydenhuollon asiakkaalta julkisessa terveydenhuollossa perittävät maksut määräytyvät näin pääsääntöisesti p.o. toimenpideluokituksen mukaisten, aika- ym. resurssien tarvetta kuvaavien vaativuusluokkien pohjalta. Kuntaliitto julkaisee tällä sivulla vuosittaisen, hyvinvointialueiden, potilastietojärjestelmätoimittajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden tueksi kliinisten toimenpiteiden ja asiakasmaksujen välisiä yhteyksiä kuvaavan vastaavuusluettelon.

Kuntaliiton erityisenä intressinä näiltä osin on se, että julkisessa terveydenhuollossa perittävät maksut peritään lakien ja asetusten mukaisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt suun terveydenhuollon toimenpideluokitusta vuoden 2022 aikana. 1.1.2023 lähtien noudatettavaan luetteloon on lisätty uudet koodit ja tekstitäsmennykset sekä huomioitu koodien poistot. Lisäksi luetteloon on lisätty kuvantamisen rinnakkaiskoodit, jotka eivät olleet vielä koodistopalvelimella 19.12.2022, mutta tulevat voimaan vuonna 2023.

Luettelo korvaa 21.12.2021 julkaistun luettelon.

Kuntaliitto on julkaissut yleiskirjeen asiakasmaksujen muutoksista sosiaali- ja terveydenhuollossa vuonna 2022 osoitteessa kuntaliitto/sosiaali- ja terveysasiat/sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Uniapneakiskohoitojen asiakasmaksukäytännöistä suun terveydenhuollon yksiköissä
(14.12.2021)

 

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista