Valmius ja jatkuvuudenhallinta sote-rakenteissa – Sotekuja-hanke

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton yhteisessä hankkeessa on maaliskuusta 2017 alkaen kehitetty sote-organisaatioiden valmiutta ja jatkuvuudenhallintaa uusiin uhkakuviin sekä niitä tukevaa turvallisuus- ja toimintakulttuuria. Valmiussuunnittelu on tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuollon varautumistyötä. Sote-varautumisen hankkeessa on kehitetty Kuntaliiton kehittämästä Kuja-mallista varautumiseen ja valmiussuunnitteluun sopiva työkalu myös sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön.

Hankkeessa on laadittu ohjeet valmius- ja jatkuvuudenhallinnan suunnittelusta, sopimusperusteisen varautumisesta ja kyberturvallisuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille.

1. Valmius- ja jatkuvuudenhallinnan suunnitteluohje antaa perusteita sosiaali-, terveyden- ja ympäristöterveydenhuollon organisaation varautumiselle. Ohje sisältää käytännön ohjeita ja työkaluja valmiussuunnitelman laatimisen tueksi.

2. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toimintavarmuutta ja luotettavuutta turvataan sopimusperusteisella varautumisella. Ohje kuvaa, miten kriittisiin sopimuksiin sisällytetään keskeiset sopimusehdot häiriötilanteisiin varautumisesta sekä asetettujen vaatimusten valvonnasta.

3. Kyberturvallisuus on osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden valmiutta ja varautumista. Ohjeen tarkoitus on antaa yleiskuva toimialaa koskevista kyberturvallisuuden periaatteista sekä olemassa olevista ohjeista ja suosituksista.

Syksyllä 2019 ohjeistuksen toimeenpanoa tuetaan alueellisella koulutuksella ja koulutusmateriaaleilla. Koulutusta toteutetaan yhdessä Kuja- ja Työterveyslaitoksen Sotejoki -sisarhankkeiden kanssa. 

Hyödyllisiä linkkejä:

Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin johtaa, valvoo ja yhteensovittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

https://stm.fi/valmiusasiat

Kansallinen riskiarvio 2018

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017

 

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left