Projekti

Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus

Patolakoti

Suomen Kuntaliittossa oli projekti Ikääntyneen väestön palvelujen käytöstä, kustannuksista, vaikuttavuudesta ja rahoituksesta (Elderly people’s services: use, costs, effectiveness and financing).

​Vuosina 1.1.2014−30.6.2018 toteutetun projektin yhteistyökumppaneina olivat Kela, STM ja Hyvinvointialan liitto.

Projektin tavoitteena oli selvittää selvittää nykyisten palvelujen toimivuutta ja keinoja, miten tukea ikäihmisten toimintakykyä ja kotona asumista mahdollisimman pitkään. Vanhuspalvelulaki ja hallituksen rakennepoliittinen ohjelma painottavat laitoshoidon vähentämistä ja kotona annettavan tuen lisäämistä.

Palvelujen rakennetta ja toimintatapoja on kunnissa muutettava edelleen niin, että kotiin annettavaa tukea lisätään ja monipuolistetaan. Toimintakykyinen vanhuus vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää ja hillitsee hoitokustannusten kasvua. Tutkimustietoa tästä ja ylipäänsä palvelujärjestelmän toimivuudesta on kuitenkin vähän.  Projektissa selvitettiin valtakunnallisten rekisteriaineistojen ja muiden tietojen avulla edellä esitettyjä asioita.

Projektissa myös levitettiin tietoa siitä, miten palvelutuotantoa kehittämällä voidaan parantaa tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

ELSE-julkaisusarja

Suomen Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön ELSE-julkaisusarjassa julkaistiin projektin tuloksia ja ajankohtaisia kirjoituksia ikääntyneen väestön palveluista. Julkaisusarja antaa kuntien päätöksentekijöille, viranhaltijoille ja kaikille iäkkäiden ihmisten palveluista kiinnostuneille tuoretta tietoa kuntien vanhuspalveluista ja edistää hyviksi havaittujen käytäntöjen leviämistä.

Uusimmat Else-julkaisut

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.