Kuntaliiton lastensuojelun kuntakyselyt 2012 ja 2017

Kuntaliitto on tehnyt kaksi kunnille ja yt-alueille kohdennettua lastensuojelun kuntakyselyä. Tälle sivustolle on koottu kyselyjen vastausaineistosta tehtyjä raportteja.

Kuntaliiton 1. lastensuojelun kuntakysely

Ensimmäinen lastensuojelun kuntakysely tehtiin 2012/2013, vastausprosentti 90,3.

Kuntakyselyn raportti 2013:

Kuntaliiton 2. lastensuojelun kuntakysely

  • Aineisto kerättiin 10-12/2017.
  • Vastausprosentti lastensuojelun 180 järjestäjätahon osalta on 92,3.
  • Manner-Suomen 295 kunnasta 278 on vastanneiden kuntien ja yhteistoiminta-alueiden piirissä. Tämä on 94,2 % kunnista.
  • Väestöpeitto on 96 %.
  • Vastaamatta jättäneissä (17 kuntaa) on pieniä ja keskisuuria kuntia ja kaksi kahden kunnan yt-aluetta

Aineiston numeerisen datan käsittelyä, vastausten jakoa maakunnittain ja diaesityksissä käytettyjä kartta-aineistoja on tehty Kuntaliiton Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen -yksikön ja sosiaali- ja terveysyksikön yhteistyönä.

Vuoden 2017 kuntakyselyn raportti ja siihen liittyvä tiedote 1.2.2018:

Lastensuojelun 2017 kuntakyselyn tuloksia
(Suomen Kuntaliiton tiedote 1.2.2018)

2. kuntakyselystä tehtyjä erillistarkasteluja ja maakunnittaisia tarkasteluja

Maakunnallistuva lastensuojelu 3-osaraportti 20.8.2018:

Tietoja lastensuojelun järjestämisestä, asiakkuuksista, laitos- ja perhehoidon kustannuksista ja lastensuojelun valmistelutilanteesta maakunnittain
(Suomen Kuntaliiton uutinen 20.8.2018)

Maakunnallistuva lastensuojelu 2-osaraportti 13.6.2018:

Lastensuojelun henkilöstövoimavarat ohuimmat Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa
(Suomen Kuntaliiton uutinen 13.6.2018)

Maakunnallistuva lastensuojelu 1-osaraportti 14.5.2018:

Lapsen pahoinpitely- ja seksuaalirikosepäilyjen selvittäminen ja siihen liittyvät terveydenhuollon tutkimukset

Lastensuojelun kuntakyselyn 2017 syventävää tarkastelua, maakunnittainen tilanne ja jatkosuosituksia
(Suomen Kuntaliiton uutinen 14.5.2018)

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista