Aikuissosiaalityö

Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkosto

Muutostukileima

 

Tulevaisuudessa sosiaalityö maakunnallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntarakenteiden uudistamisen myötä. Muutoksessa sosiaalityö ei katoa kunnista ja lähiympäristöistä, vaan sosiaalityön raamit ja käytännöt tulee uudistaa tuleviin rakenteisiin ja kuntien asukkaiden tarpeisiin sopiviksi. Jo perustoimeentulotuen Kela-siirto haastoi kuntien aikuissosiaalityön käytännöt uudistumaan. Sote-uudistus tuo uudistumiseen edelleen uudenlaisia yhdyspintoja ja areenoja, jotka aikuissosiaalityön tulee ottaa haltuun, jotta tulevaisuuden palvelurakenteet ja muodot tavoittavat avun tarpeessa olevat kuntalaiset.

Suomen Kuntaliitto tukee yhteistyössä Sosiaalialan osaamiskeskusten ESR-rahoitteisen ProSOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä kehittämässä - hankkeen kanssa kuntien ja maakuntien valmistelussa mukana olevia aikuissosiaalityön asiantuntijoita perustamansa Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkoston avulla. Verkoto on osa Kuntaliiton muutostukea kunnille maakunta- ja sote-uudistuksen tekemiskesi ja osa ProSOS -hankkeen kehittämistyötä.

Kehittämisverkoston tavoitteet

Kehittämisverkoston tavoitteeksi on alustavasti asetettu:

  • Tukea ja vahvistaa maakunnallisen aikuissosiaalityön kehittymistä
  • Jäsentää aikuissosiaalityön roolia, paikkaa, sisältöä ja keskeisiä palveluja osana maakunta- ja sote-uudistuksen uusia rakenteita
  • Tunnistaa aikuissosiaalityön uudet yhdyspinnat muuttuvissa rakenteissa
  • Tukea aikuissosiaalityön palveluista ja sijoittumisesta vastuussa olevien vastuuasiantuntijoiden työtä ja verkottumista maakunnissa ja yli maakuntarajojen.
  • Valmistella tarvittaessa laajempi kehittämisohjelma maakunnallistuvan aikuissosiaalityön kehittymisen varmistamiseksi (vrt. kärkihankkeet I&O ja LAPE)

Tavoitteet täsmentyvät verkoston toiminnan edetessä.

Kaikkien maakuntien edustajat ovat mukana

Verkoston toimintaan on kutsuttu mukaan kaikista maakunnista maakuntien/kuntien valmisteluorganisaatioiden itse nimeämät maakuntavalmisteluun aikuissosiaalityön näkökulmasta osallistuvien asiantuntijoiden edustajat. Kaikki maakunnat ovat ilmoittaneet osallistuvansa verkoston toimintaan. Alun perin yhteisen verkottumisen, kehittämisen ja aikuissosiaalityön roolin kirkastamisen tarve tulevissa palvelurakenteissa on noussut esiin aikuissosiaalityön asiantuntijoilta, kehittäjiltä ja johtajilta. Aikuissosiaalityön roolin ja työn sisältöjen kirkastaminen sekä uudelleen jäsentäminen on osoittautunut välttämättömäksi jo perustoimeentulotuen Kela-siirron myötä ja suunnitteilla oleva maakuntauudistus kasvattaa tätä tarvetta entisestään.

Tapaamisia etäyhteyksin ja fyysisesti läsnä ollen

Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkoston toiminta on käynnistynyt helmikuussa 2018 ensimmäisellä yhteisellä tapaamisella Kuntatalolla. Tapaamisessa sovittiin, että verkosto tapaa se lyhyempinä skype for business - kokouksina että kokoontuu yhteen henkilökohtaisiin verkostotapaamisiin. Samalla sovittiin, että Kuntaliiton sivuille tehdään toiminnalle oma verkkosivu, jonne myös kerätään tapaamisten aineistot ja lisäksi maakuntien ProSOS -hankkeen ja Kuntaliiton käyttöön toimittavat julkiset valmistelumateriaalit tai linkit valmistelumateriaaleihin.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkosto on käynnistynyt 
Ajankohtaista-uutinen 21.1.2018

Lisätietoja:

hankejohtaja Jutta Paavola, ProSOS -hanke, jutta.paavola@seamk.fi, puh. 040 868 0888
erityisasiantuntija Ellen Vogt, Kuntaliitto, ellen.vogt@kuntaliitto.fi, puh. 044 313 0170

 

Yhteislogo-KL-ProSOS-eu-Vipuvoimaa

Nainen tietokoneen äärellä, kuulokkeet roikkuvat koneen reunalla

Kehittämisverkoston tapaamiset ja materiaalit

lateral-image-left
tags
Ellen Vogt

Etunimi
Ellen
Sukunimi
Vogt
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2346
Kännykkä
+358 44 313 0170
Vastuualueet
  • toimeentulotuki ja sosiaaliturva
  • aikuissosiaalityö, sosiaalinen luototus
  • kuntoutus ja osatyökykyisten työllistäminen
  • päihde- ja mielenterveyspalvelut
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi