Aikuissosiaalityö

Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkosto

Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkosto on hallituskaudella 2014-2019 toimintansa aloittanut kunnallisen aikuissosiaalityön ja työikäisten sosiaalipalvelujen valtakunnalliseen kehittämiseen, tiedonvälittämiseen ja vaikuttamiseen keskittyvä verkosto. Toiminta käynnistettiin yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskusten koordinoiman aikuissosiaalityötä kehittäneen PROSOS -hankkeen kanssa. Hankkeen päätyttyä Kuntaliitto jatkaa verkoston toiminnan koordinointia osana vakiintunutta palvelu- ja kehittämistoimintaansa.

Kaikkien ehdotettujen hyvinvointialueiden edustajat ovat mukana verkostossa

Verkoston jäseninä on 2-3 edustajaa kaikilta nyt ehdotetuilta hyvinvointialueilta. Alueet ovat itse valinneet/nimenneet edustajansa verkostoon. Tarvittaessa edustaja lähettää verkoston tapaamiseen sijaisen alueeltaan ollessaan itse estynyt. Verkoston jäsenten tehtävänä on välittää verkostossa käsitellyt asiat ja näkökulmat oman alueensa kunnille ja toisaalta tuoda oman alueensa yhteistyöryhmistä käsiteltäviä asioita ja näkökulmia osaksi verkoston työskentelyä. Myös Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n sekä useimmiten myös Kansaneläkelaitoksen edustajat ovat kutsuttuina mukana tapaamisissa.

Alun perin yhteisen verkottumisen, kehittämisen ja aikuissosiaalityön roolin kirkastamisen tarve tulevissa palvelurakenteissa on noussut esiin aikuissosiaalityön asiantuntijoilta, kehittäjiltä ja johtajilta. Aikuissosiaalityön roolin ja työn sisältöjen kirkastaminen sekä uudelleen jäsentäminen on osoittautunut välttämättömäksi jo perustoimeentulotuen Kela-siirron myötä ja suunnitteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus kasvattaa tätä tarvetta entisestään.

Tapaamisia etäyhteyksin ja fyysisesti läsnä ollen

Perusrakenne verkoston toiminnassa on, että verkosto tapaa kerran puolessa vuodessa livenä ja livetapaamisten lisäksi lyhyemmissä tapaamisissa etäyhteyksin. Tapaamisia järjestetään tällä hetkellä ainoastaan etätapaamisina.. Ensimmäisen Covid19-aallon aikana verkosto antoi erittäin arvokkaan panoksen valtakunnallisen tilannekuvan ylläpitämiseksi kokoontumalla koko kevään 2020 säännöllisesti kahden viikon välein. Tapaamisten materiaalit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja ne löytyvät alla olevan materiaali- ja tapahtumasivun kautta.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkosto on käynnistynyt 
Ajankohtaista-uutinen 21.1.2018

Kehittämisverkoston tapaamiset ja materiaalit

lateral-image-left
Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista