Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön kuntaverkosto

Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön kuntaverkosto on kaikille kunnille ja kuntaorganisaatioille avoin koulutus- ja tiedonvälitysverkosto. Verkosto on rakentunut bottom up -periaatteella käynnistyen alun perin perustoimeentulotuen Kela-siirron yhteydessä vuonna 2014. Verkoston jäsenistö on monimuotoinen, mikä on mahdollistanut monialaisen tiedon vaihdon ja vuorovaikutuksen sekä asiantuntijuuden kasautumisen verkoston tapaamisissa. Verkoston jäseniksi ovat tervetulleita niin kuntien aikuissosiaalityön kuin toimeentulotuen johtajat, esimiehet ja työntekijät kuin myös ICT-, työllisyys- tai kotoutumisen asiantuntijat työikäisten palvelujen kentältä.

Tällä hetkellä verkoston jäseninä on 136 kunnan/kuntayhtymän sekä myös usean sairaanhoitopiirin edustajia. Verkoston postituslistalla on lähes 500 jäsentä ja verkoston tapaamisiin osallistuu säännönmukaisesti nykyisin noin 200 asiantuntijaa eri puolilta Suomea.

Toiminta

Verkostossa jaetaan tietoa ajankohtaisista toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön kenttää koskettavista lakimuutoksista ja muista valtakunnallisista hankkeista sekä esitellään eri puolilla Suomea käytössä olevia hyviä toimintamalleja tai kehittämishankkeita. Lisäksi verkostolta kootaan tietoa ja kommentteja kuntien edunvalvontaan liittyen.

Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa Teams-etäyhteydellä. Verkoston tapaamisiin ilmoittaudutaan aina erikseen webropolin kautta.

Tule mukaan verkoston toimintaan!

Verkoston toimintaan pääset mukaan ottamalla yhteyttä verkoston koordinaattoriin Ellen Vogtiin. Kun kerran olet liittynyt mukaan tai osallistunut verkoston tapaamisiin, saat myös jatkossa kutsut tapaamisiin. Voit milloin tahansa ilmoittaa, ettet halua enää verkostolle lähetettävää postia tai kutsuja tapaamisiin. Verkoston tapaamisten ohjelmat ja materiaalit liitetään alta löytyvälle verkoston materiaalisivulle kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi.

lateral-image-left
tags
Ellen Vogt

Ellen Vogt

Erityisasiantuntija, toimeentulotuki ja työikäisten sosiaalipalvelut
Sote-yksikkö
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
Vastuualueet
  • toimeentulotuki, sosiaalinen luototus ja sosiaaliturva
  • aikuissosiaalityö ja muut työikäisten sosiaalipalvelut
  • kuntoutus ja osatyökykyisten työllistäminen
  • päihde- ja mielenterveyspalvelut
  • Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön kuntaverkosto
  • Maakunnallistuvat vammaispalvelut -kehittämisverkosto