Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa

Kuntaliitto, Kehitysvammaliitto ja THL toteuttavat yhteistyössä Tulevaisuutta luomassa -hankkeen.

Hankkeen tavoitteena on, että tulevaisuudessa sekä ulkomaalaistaustaisten että vammaisten ihmisten tarpeet on otettu entistä paremmin huomioon poikkeus- ja kriisitilanteissa.

Hankkeessa kerätään tietoa poikkeustilanteista selvittämällä covid-19-pandemian vaikutuksia vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Kerätyn tiedon avulla kehitetään toimintatapoja ja palveluja, jotka tukevat kyseisten henkilöiden selviytymistä vakavien yhteiskunnallisten kriisien ja terveysuhkien aikana ja sen jälkeen.

Kehitysvammaliitto toimii koordinoijana. Kehittämistyöhön kutsutaan mukaan myös ulkomaalaistaustaiset ja vammaiset ihmiset, omaishoitajat, vammaisalan järjestöt, erilaiset asiantuntijaverkostot sekä palveluntuottajat.

Kuntaliiton tehtävänä hankkeessa on muun ohella sosiaalialan asiantuntijoiden verkoston luominen. Verkostossa lähdetään teemoittain käsittelemään koronatilanteessa esiintyneitä haasteellisia tilanteita sekä niihin löydettyjä hyviä käytäntöjä.

Kaksivuotinen hanke (2021-2023) käynnistyi 1.2.2021, ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Muualla verkossa

Tulevaisuutta luomassa hanke tukee vammaisten ja maahan muuttaneiden henkilöiden selviytymistä yhteiskunnallisissa kriiseissä
Tiedote 30.9.2021

Tapahtumat

TURVALLISUUSTYÖPAJA Saamelaisten kotiseutualueella - alueen asukkaille. Tilaisuudessa käsitellään sekä yksilön että yhteisön varautumista. Tarkoituksena on selvittää, mitä erityispiirteitä ja huomioitavaa liittyy varautumiseen Lapin alueella yleisesti ja saamelaisalueella erityisesti. Tapaamisessa ammattilaiset kertovat varautumisesta ja käydään siitä myös yhteistä keskustelua.

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta:
Kutsu turvallisuustyöpajaan (pdf)

Liitteet

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left