Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa

Kuntaliitto, Kehitysvammaliitto ja THL toteuttavat yhteistyössä Tulevaisuutta luomassa -hankkeen.

Hankkeen tavoitteena on, että tulevaisuudessa sekä ulkomaalaistaustaisten että vammaisten ihmisten tarpeet on otettu entistä paremmin huomioon poikkeus- ja kriisitilanteissa.

Hankkeessa kerätään tietoa poikkeustilanteista selvittämällä covid-19-pandemian vaikutuksia vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Kerätyn tiedon avulla kehitetään toimintatapoja ja palveluja, jotka tukevat kyseisten henkilöiden selviytymistä vakavien yhteiskunnallisten kriisien ja terveysuhkien aikana ja sen jälkeen.

Kehitysvammaliitto toimii koordinoijana. Kehittämistyöhön kutsutaan mukaan myös ulkomaalaistaustaiset ja vammaiset ihmiset, omaishoitajat, vammaisalan järjestöt, erilaiset asiantuntijaverkostot sekä palveluntuottajat.

Kuntaliiton tehtävänä hankkeessa on muun ohella sosiaalialan asiantuntijoiden verkoston luominen. Verkostossa lähdetään teemoittain käsittelemään koronatilanteessa esiintyneitä haasteellisia tilanteita sekä niihin löydettyjä hyviä käytäntöjä.

Kaksivuotinen hanke (2021-2023) käynnistyi 1.2.2021, ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Muualla verkossa

Tulevaisuutta luomassa hanke tukee vammaisten ja maahan muuttaneiden henkilöiden selviytymistä yhteiskunnallisissa kriiseissä
Tiedote 30.9.2021

Liitteet

Elina Lindström

Elina Lindström

Hanketyöntekijä
Sote-yksikkö
+358 9 771 2150, +358 46 921 5125
Vastuualueet
 • Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa -hanke
 • verkostojen luominen ja ylläpito
 • kehittämisverkostojen toimintojen koordinointi
 • toiminta- ja ratkaisumallien koonti, luonti ja kehittäminen
Jaana Viemerö

Jaana Viemerö

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
Vastuualueet
 • kehitysvammahuolto
 • vammaispalvelut
 • sosiaalihuollon kelpoisuudet
 • sosiaalihuollon kansainvälinen yhteistyö
 • Maakunnallistuvat vammaispalvelut -kehittämisverkosto
 • Erityishuollon asiantuntijaryhmä -verkosto
 • Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa -hanke