Sote-uudistus ja Kuntaliitto

Kuntaliitto vaikuttaa siihen, että sote-uudistus valmistellaan kuntien ja alueiden erilaisuus sekä kuntien vahva rooli huomioiden. Uudistuksessa on painotettava sote-palvelujen painopisteen siirtämistä peruspalveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan sekä tietojärjestelmien yhteensovittamista.

Tälle sivulle kootaan ajankohtaista tietoa sote-uudistuksen valmistelusta, tilannekuvasta sekä Kuntaliiton näkemyksistä ja kannanotoista.