Kuntaliiton hallituksen ja valtuuskunnan lausunnot maakunta- ja sote-uudistuksesta

Suomen Kuntaliitto on maakunta- ja sote-uudistuksen aikana antanut useita lausuntoja valmisteluun. Alla olevassa listassa ovat ne Kuntaliiton antamat huomiot, joiden avulla Kuntaliitto arvioi mahdollistavan uudistuksen toteutuvan onnistuneesti. Tutustu myös Kuntaliiton lausuntoihin eduskunnan valiokuntakuulemisissa.

 

22.11.2017: Kuntaliiton hallitus otti kantaa sote-valinnanvapauden lakiluonnokseen: Valinnanvapautta laajennettava hallitusti – malli tarvitsee vielä korjauksia

9.3.2017: Valinnanvapauden hallittu ja asteittainen laajentaminen kannatettavaa

24.11.2016: Kuntaliiton valtuusto: Sote- ja maakuntauudistuksesta annetut lausunnot edellyttävät muutoksia lakiluonnoksiin

20.10.2016: Kuntaliitto kuuli kentän ääntä lausunnossaan: Sote- ja maakuntauudistukseen tarvitaan alueellista joustovaraa

22.9.2016: Kuntaliiton hallitus: Kuntaliitolta useita korjausehdotuksia sote- ja maakuntaesityksiin

4.2.2016 Kuntaliiton lausunto itsehallintoalueista: Tehtävien jaosta on voitava sopia paikallisesti

23.4.2015 Kuntaliiton hallitus: Sote-uudistus valmisteltava laaja-alaisesti

tags