Sote-uudistuksen toteuttamiseen muutostukea Kuntaliitolta

Sote-muutostuki

Sote-uudistuksen toimeenpanossa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät siirretään perustettavien hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023. Muutos koskee lähes 200 000 työntekijää ja tehtäviä siirtyy yli 200 nykyiseltä vastuuorganisaatiolta. Rahoituksen osalta noin 23 mrd € kuntien valtionosuuksia ja verotuloja siirtyy hyvinvointialueiden valtionrahoitukseen. Uudistuksen toimeenpanon yhteydessä tulee myös suunnitella uudistuksen aikaansaamat muutostarpeet kuntiin sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyörakenteet.

Kuntaliitto tarjoaa muutokseen liittyvää tukea jäsen- ja sopimuskumppaniorganisaatioille sekä hyvinvointialueille.

Tälle sivulle on koottu tietoa Kuntaliiton tarjoamasta muutostuesta.

  • Kuntaliitolle kohdennettavat uudistuksen toimeenpanoon liittyvät kysymykset ja palvelupyynnöt pyydetään toimittamaan neuvontapyyntölomakkeella.

Vaikutukset kuntien taloussuunnitteluun, kirjanpitoon ja velkarahoitukseen

Sote-muutos vaikuttaa kuntien ja kuntayhtymien taloussuunnitteluun, kirjanpitoon ja velkarahoitukseen. Miten tämä näkyy kirjanpidossa ja taloussuunnitelmassa? Miten velkaa ja velkaantumista hallitaan? Tässä osiossa vastataan näihin kysymyksiin.

lateral-image-right

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö ja yhdyspinnat

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset asukkaat ja paljon asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Kunta ja hyvinvointialue ovat keskenään tasavertaisia juridisia toimijoita.

lateral-image-left

Toimitiloihin liittyvät järjestelyt

Sote-uudistuksella on lukuisia vaikutuksia kuntien omaisuuteen ja kiinteistöjen käytön, hallinnan ja omistamisen periaatteisiin. Uudistus muuttaa kuntien asemaa sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen kiinteistöjen omistajana. Uusi tilanne vaatii jäsentämistä ja selventämistä. Kunnilla on

lateral-image-right

Hyvinvointialueiden hallintosääntömalli

Tästä osiosta löydät tietoa uudesta hallintosääntömallista sekä linkin hallintosääntömallin julkaisuun. Hyvinvointialueiden hallintosääntöä sovelletaan, kun aluevaalit on pidetty 23.1.2022, ja aluevaltuusto on järjestäytynyt ja päätöksellään hyväksynyt hallintosäännön.

lateral-image-left

Ruotsinkieliset palvelut ja kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyö

Uudistettaessa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita palvelujen saatavuus on turvattava sekä suomen että ruotsin kielellä. Kielilain soveltamisen kannalta hyvinvointialueet rinnastuvat kuntiin. Sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestettävä sekä suomeksi että ruotsiksi kaksikielisen

lateral-image-right

Pelastustoimen palvelut ja yhdyspinnat

Pelastustoimen palveluiden järjestäminen siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille vuoden 2023 alusta lähtien. Tällä sivulla avaamme pelastustoimen palveluihin liittyviä muutoksia.

lateral-image-left

Tukipalveluihin liittyvät kysymykset

Uudistuksen toimeenpanossa joudutaan ottamaan huomioon monia tukipalveluita koskevia kysymyksiä. Hyvinvointialueet tarvitsevat toiminnassaan hallinnollisia sekä lääketieteellisiä tukipalveluita, joiden järjestämisessä on useita vaihtoehtoja. Hyvinvointialueille siirtyy myös tukipalvelutehtäviä

lateral-image-right

Henkilöstösiirtoja koskeva muutostuki työnantajille

Sote-uudistuksessa kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä noin 216 000 työntekijää ja viranhaltijaa siirtyy uuden työnantajan palvelukseen. KT tukee kuntia, kuntayhtymiä, väliaikaishallintoa ja uusia hyvinvointialueiden työnantajia muutoksessa.

lateral-image-left

AKUSTIn viisi vinkkiä ICT-muutoksiin

Tälle sivulle olemme nostaneet esittelyyn viisi AKUSTI-foorumissa tehtyä ICT-muutoksia tukevaa materiaalikokonaisuutta. AKUSTI-foorumi on verkosto, joka tukee sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon muutoksia.

lateral-image-right

Sote-uudistuksen esitysmateriaalit

Kuntaliiton sote-uudistukseen liittyvät erilaiset esitysmateriaalit löytyvät kootusti tältä sivulta.

lateral-image-left

Julkaisut

Julkaisun kansi

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa

Kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee tehdä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Tutustu julkaisuun
Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista