Sote-uudistuksen toteuttamiseen muutostukea Kuntaliitolta

Sote-muutostuki

Sote-uudistuksen toimeenpanossa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät siirretään perustettavien hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023. Muutos koskee lähes 200 000 työntekijää ja tehtäviä siirtyy yli 200 nykyiseltä vastuuorganisaatiolta. Rahoituksen osalta noin 23 mrd € kuntien valtionosuuksia ja verotuloja siirtyy hyvinvointialueiden valtionrahoitukseen. Uudistuksen toimeenpanon yhteydessä tulee myös suunnitella uudistuksen aikaansaamat muutostarpeet kuntiin sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyörakenteet.

Kuntaliitto tarjoaa muutokseen liittyvää tukea jäsen- ja sopimuskumppaniorganisaatioille sekä hyvinvointialueille.

Tälle sivulle on koottu tietoa Kuntaliiton tarjoamasta muutostuesta.

  • Kuntaliitolle kohdennettavat uudistuksen toimeenpanoon liittyvät kysymykset ja palvelupyynnöt pyydetään toimittamaan muutostuen palvelupyyntölomakkeella.

Vaikutukset kuntien taloussuunnitteluun, kirjanpitoon ja velkarahoitukseen

Sote-muutos vaikuttaa kuntien ja kuntayhtymien taloussuunnitteluun, kirjanpitoon ja velkarahoitukseen. Miten tämä näkyy kirjanpidossa ja taloussuunnitelmassa? Miten velkaa ja velkaantumista hallitaan? Tässä osiossa vastataan näihin kysymyksiin.

lateral-image-right