Sote-uudistuksen toteuttamiseen muutostukea Kuntaliitolta

Sote-muutostuki

Sote-uudistuksen toimeenpanossa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät siirretään perustettavien hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023. Muutos koskee lähes 200 000 työntekijää ja tehtäviä siirtyy yli 200 nykyiseltä vastuuorganisaatiolta. Rahoituksen osalta noin 23 mrd € kuntien valtionosuuksia ja verotuloja siirtyy hyvinvointialueiden valtionrahoitukseen. Uudistuksen toimeenpanon yhteydessä tulee myös suunnitella uudistuksen aikaansaamat muutostarpeet kuntiin sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyörakenteet.

Kuntaliitto tarjoaa muutokseen liittyvää tukea jäsen- ja sopimuskumppaniorganisaatioille sekä hyvinvointialueille.

Tälle sivulle on koottu tietoa Kuntaliiton tarjoamasta muutostuesta.

  • Kuntaliitolle kohdennettavat uudistuksen toimeenpanoon liittyvät kysymykset ja palvelupyynnöt pyydetään toimittamaan neuvontapyyntölomakkeella.

Vaikutukset kuntien taloussuunnitteluun, kirjanpitoon ja velkarahoitukseen

Sote-muutos vaikuttaa kuntien ja kuntayhtymien taloussuunnitteluun, kirjanpitoon ja velkarahoitukseen. Miten tämä näkyy kirjanpidossa ja taloussuunnitelmassa? Miten velkaa ja velkaantumista hallitaan? Tässä osiossa vastataan näihin kysymyksiin.

lateral-image-right

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö ja yhdyspinnat

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset asukkaat ja paljon asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Kunta ja hyvinvointialue ovat keskenään tasavertaisia juridisia toimijoita.

lateral-image-left

Toimitiloihin liittyvät järjestelyt

Sote-uudistuksella on lukuisia vaikutuksia kuntien omaisuuteen ja kiinteistöjen käytön, hallinnan ja omistamisen periaatteisiin. Uudistus muuttaa kuntien asemaa sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen kiinteistöjen omistajana. Uusi tilanne vaatii jäsentämistä ja selventämistä. Kunnilla on

lateral-image-right

Hyvinvointialueiden hallintosääntömalli

Tästä osiosta löydät tietoa uudesta hallintosääntömallista sekä linkin hallintosääntömallin julkaisuun. Hyvinvointialueiden hallintosääntöä sovelletaan, kun aluevaalit on pidetty 23.1.2022, ja aluevaltuusto on järjestäytynyt ja päätöksellään hyväksynyt hallintosäännön.

lateral-image-left

Ruotsinkieliset palvelut ja kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyö

Uudistettaessa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita palvelujen saatavuus on turvattava sekä suomen että ruotsin kielellä. Kielilain soveltamisen kannalta hyvinvointialueet rinnastuvat kuntiin. Sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestettävä sekä suomeksi että ruotsiksi kaksikielisen

lateral-image-right

Pelastustoimen palvelut ja yhdyspinnat

Pelastustoimen palveluiden järjestäminen siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille vuoden 2023 alusta lähtien. Tällä sivulla avaamme pelastustoimen palveluihin liittyviä muutoksia.

lateral-image-left

Tukipalveluihin liittyvät kysymykset

Uudistuksen toimeenpanossa joudutaan ottamaan huomioon monia tukipalveluita koskevia kysymyksiä. Hyvinvointialueet tarvitsevat toiminnassaan hallinnollisia sekä lääketieteellisiä tukipalveluita, joiden järjestämisessä on useita vaihtoehtoja. Hyvinvointialueille siirtyy myös tukipalvelutehtäviä

lateral-image-right

Henkilöstösiirtoja koskeva muutostuki työnantajille

Sote-uudistuksessa kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä noin 216 000 työntekijää ja viranhaltijaa siirtyy uuden työnantajan palvelukseen. KT tukee kuntia, kuntayhtymiä, väliaikaishallintoa ja uusia hyvinvointialueiden työnantajia muutoksessa.

lateral-image-left

AKUSTIn viisi vinkkiä ICT-muutoksiin

Tälle sivulle olemme nostaneet esittelyyn viisi AKUSTI-foorumissa tehtyä ICT-muutoksia tukevaa materiaalikokonaisuutta. AKUSTI-foorumi on verkosto, joka tukee sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon muutoksia.

lateral-image-right

Sote-uudistuksen esitysmateriaalit

Kuntaliiton sote-uudistukseen liittyvät erilaiset esitysmateriaalit löytyvät kootusti tältä sivulta.

lateral-image-left

Julkaisut

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista