Sote-muutostuki

Pelastustoimen palvelut ja yhdyspinnat

Pelastustoimen palveluiden järjestäminen siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille vuoden 2023 alusta lähtien.

Uudistus vaikuttaa pelastuslaitosten hallintorakenteeseen sekä palvelujen ja tukipalvelujen järjestämiseen. Osalla alueita hyvinvointialueuudistus muuttaa myös pelastustoimen alueen rajoja ja pelastuslaitoksen organisaatiota. Pelastustoimen palvelut säilyvät nykyisen kaltaisena.

Pelastuslaitosten omaisuus ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueille. Nykyisten pelastuslaitosten henkilöstö siirtyy voimassa olevin ehdoin hyvinvointialueiden palvelukseen vuoden 2023 alussa. Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen työnantaja ei muutu.

Kuntien ja sopimuspalokuntien omistamat kiinteistöt jäävät lähtökohtaisesti niiden omistukseen ja ne vuokrataan hyvinvointialueille. Paloasemien nykyiset vuokrasopimukset siirtyvät nykyisin ehdoin hyvinvointialueille.

Uudistus ei muuta muiden viranomaisten vastuita eikä viranomaisten keskinäisiä johtosuhteita pelastustoimessa. Kunnalle osoitetut pelastuslaissa säädetyt vastuut ja velvollisuudet säilyvät ennallaan:

 • velvollisuus osallistua pelastustoimintaan
 • velvollisuus antaa virka-apua
 • yhteistoiminta onnettomuuksien ehkäisyssä
 • osallistuminen väestönsuojelusuunnitteluun.

Lue lisää:

Pelastustoimen palvelukokonaisuudet -käsikirja | Kuntaliitto.fi

Pelastustoimenuudistus - Sisäministeriö (intermin.fi)

Usein kysytyt kysymykset pelastustoimen uudistuksesta - Sisäministeriö (intermin.fi)

https://soteuudistus.fi/ukk

Avaa kaikki

Pelastustoimen palvelut

Pelastuslaitokset tuottavat pelastustoimen palvelut hyvinvointialueilla. Pelastuslaitosten tuottamat palvelut voivat olla joko pelastustoimen lakisääteisiä tehtäviä tai pelastuslaitosten lainsäädännön nojalla tuotettuja sopimusperusteisia palveluita.

Lisätietoa pelastustoimen palveluista ja palvelukokonaisuuksien mallintamisesta löytyy: Pelastustoimen palvelukokonaisuudet -käsikirja | Kuntaliitto.fi

Pelastustoimen lakisääteisiä tehtäviä ovat onnettomuuksien ehkäisy ja pelastustoiminta.

 • Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut

  • turvallisuusviestintä
  • valvontatoiminta
  • kemikaalivalvonta
  • rakentamisen asiantuntijapalvelut
  • ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä
  • tapahtumaturvallisuuden asiantuntijapalvelut

 

 • Pelastustoiminnan palvelut

  • pelastustoiminta
  • öljyntorjunta
  • palontutkinta
  • väestönvaroittaminen
  • vaaratiedottaminen
  • johtokeskuspalvelu
  • tilannekeskuspalvelu
  • hälyttämisen palvelut
  • muut avunantopalvelut
  • kansainvälisen pelastustoiminnan palvelu (RescEU)

Sopimusperusteisia pelastuslaitosten tuottamia palveluita voiva olla esimerkiksi:

 • Varautumisen palvelut

  • väestönsuojelu
  • valmiussuunnittelun tukeminen
  • koulutuspalvelut
  • varautumisen asiantuntijapalvelu
 • Terveydenhuollon palvelut
  • ensihoitopalvelu
  • ensivastetoiminta

Pelastuslaitosten toimitilat, omaisuus ja henkilöstö

Pelastuslaitosten omaisuus ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueille. Nykyisten pelastuslaitosten henkilöstö siirtyy voimassa olevin ehdoin hyvinvointialueiden palvelukseen vuoden 2023 alussa. Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen työnantaja ei muutu.

Kuntien ja sopimuspalokuntien omistamat kiinteistöt jäävät niiden omistukseen ja ne vuokrataan hyvinvointialueille. Paloasemien nykyiset vuokrasopimukset siirtyvät nykyisin ehdoin hyvinvointialueille.

Katso myös:

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left