Sote-uudistus ja Kuntaliitto

Viralliset lausunnot

Kuntaliiton viralliset lausunnot sote-uudistuksen lakiesityksiin liittyen sekä erinäisiin kuulemisiin liittyvät materiaalit löytyvät kootusti tältä sivulta. Sivua päivitetään sisällön osalta.

Sote-rahoitukseen liittyvät lait

Kuntaliiton lausunto hallituksen esitysluonnokseen sote-uudistusta koskevien rahoituslakien muuttamisesta

 

 

Hallituksen esitys perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta 4.1.2022

Kuntaliiton lausunto VN:n asetukseksi hyvinvointialueen, Hgin kaupungin ja HUS:in tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen myönnettävästä rahoituksesta

Kuntaliiton lausunto ehdotuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseksi 24.9.2020

Kuntaliiton lausuntoluonnos ehdotuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseksi 8.9.2020

Sote-uudistukseen liittyvät sisältölait

Sote-uudistuksesta johtuvat lakimuutokset (sote100)

Hallintovaliokunta 15.9.2021, HE 56/2021. Kuultavina Sami Uotinen, Tarja Tenkula ja Karri Vainio

Sosiaali- ja terveysvaliokunta 21.4.2021. Erityisteemana muutokset HUS-alueen tietojen käsittelyyn tulevassa sote-järjestelmässä. Kuultavina Karri Vainio ja Ida Sulin

Kuntaliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta 26.2.2021

Sote-monikanavarahoituksen purkaminen

Kuntaliiton keskeiset huomiot monikanavarahoituksen purkamisen jatkovalmisteluun
Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän kuulemistilaisuus 26.10.2021

Monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvitys
Kuntaliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 31.8.2021

Sote-rakennelakiesityksen valiokuntakuulemiset

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Hallintovaliokunta

 • Hallintovaliokunta 16.3.2021
  Teema: tietojärjestelmät ja digitaaliset palvelut, tiedonhallinta, tietosuoja
  Kuultavina Karri Vainio ja Ida Sulin
 • Hallintovaliokunta 23.2.2021 Teema: koko hallituksen esitys hallintovaliokunnan toimialalta
  Kuultavina Timo Reina, Juha Myllymäki, Arto Sulonen ja Karri Vainio

Talousvaliokunta

Perustuslakivaliokunta

Sivistysvaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

 • Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 23.3.2021 Teema: hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskeva lainsäädäntö sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antaminen.
  Kuultavina Erja Lindberg ja Annukka Mäkinen

Valtiovarainvaliokunta

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista