Terveydenhuolto

useat kengät lattialla

Terveydenhuollon toiminta porrastuu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluihin. Perusterveydenhuollon palvelujen piiriin kansalaisilla on kolme pääväylää: kuntien ylläpitämät terveyskeskukset, yksityinen terveydenhuolto sekä työterveyshuolto.

Julkiseen terveydenhuoltoon kuuluvat terveyskeskukset toimivat verorahoituksella ja asiakasmaksujen merkitys on varsin vähäinen.

Yksityisen terveydenhuollon kustannukset maksaa pääosin potilas itse, Kelan sairausvakuutuskorvaukset kattavat enintään noin 20 % kustannuksista vuonna 2016.

Työnantajien järjestämän työterveyshuollon piiriin kuuluvat työssäkäyvät kansalaiset ja palvelut ovat käyttäjille maksuttomia. Kustannuksista vastaavat työnantaja ja Kela. Työterveyshuolto on viime vuosina laajentunut tuottamaan kattavasti myös sairaanhoidon palveluja lakisääteisten ennalta ehkäisevien palvelujen lisäksi.

Erikoissairaanhoidon palvelujen piiriin hakeudutaan joko päivystysluonteisesti tai kiireettömissä tilanteissa lääkärin lähetteellä. Palvelut tuotetaan valtaosin sairaanhoitopiirien ylläpitämissä keskussairaaloissa. Hoidon kustannuksista vastaa kotikunta, potilaan maksama osuus kokonaiskustannuksista on vähäinen.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Hoitotakuu

Hoitotakuusta säädetään terveydenhuoltolaissa. Hoitotakuun tavoitteena on estää liian pitkät odotusajat tutkimuksiin ja hoitoon. Kiireelliseen hoitoon on päästävä välittömästi.

narrow

Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

Terveydenhuoltolain säännösten mukaan asiakas voi valita hoitopaikkansa ja mahdollisuuksien mukaan myös häntä hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen. Kuitenkaan koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä pitkäaikainen laitoshoito eivät kuulu

narrow
Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista