Ensihoito

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Se tulee toteuttaa yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että ensihoito ja päivystykselliset lähipalvelut, mukaan lukien asukkaan kotona annettavat palvelut, muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. 

Ensihoitoa koskevia säädöksiä on muutettu vuoden 2017 alussa. Muutokset korostavat ensihoidon ja muiden palvelujen kokonaisuuden toimivuutta. Äkillisesti sairastuneen potilaanhoidon tarpeen arviointi sekä jatkuvaa hoitoa ja seurantaa vaativien potilaiden siirtokuljetukset on sisällytetty ensihoidon tehtäviin. Lisäksi tavoittamisaikojen valmisteluvastuu on siirretty erva-alueen ensihoitokeskuksen tehtäväksi.

Ensihoitopalveluun sisältyy:

 • äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointi ja kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella, tarvittaessa potilaan kuljettaminen tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön ja äkillisesti sairastuneen potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot silloin, kun potilas tarvitsee kuljetuksen aikana vaativaa hoitoa ja seurantaa
 • ensihoitovalmiuden ylläpitäminen
 • potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen tarvittaessa psykososiaalisen tuen piiriin
 • osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa
 • virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille ja meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi.

Sairaanhoitopiiri tekee palvelutasopäätöksen, jossa määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen valmistelemat tavoitteet ajasta, jossa väestö tavoitetaan, ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat.

Kaikilla viidellä erityisvastuualueella toimii ensihoitokeskus. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on sovittava ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämisestä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa.

Ensihoitokeskuksen tehtävänä on: 

 • valmistella ensihoidon palvelutasopäätökseen kuuluvat tavoitteet ajasta, jossa alueen väestö tavoitetaan, ottaen huomioon ennakoitu palvelutarve, alueen päivystysrakenne ja ensihoidon voimavarat  
 • vastata alueensa ensihoitopalvelun lääkäritasoisesta päivystyksestä
 • sovittaa yhteen ensihoitopalveluun kuuluvat potilassiirrot 
 • suunnitella ja päättää lääkärihelikopteritoiminnasta erityisvastuualueellaan
 • sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettavat terveystoimen hälytysohjeet 
 • yhteistyössä muiden ensihoitokeskusten kanssa valmistella ja yhteen sovittaa ensihoitopalvelun toimintaa koskevat lääketieteelliset hoito-ohjeet ja muut ensihoitopalvelua koskevat valtakunnalliset ohjeet 
 • vastata sosiaali- ja terveystoimen kansallisten korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien aluepääkäyttötoiminnoista sekä osaltaan järjestelmien ylläpidosta 
 • osallistua alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten, toimijoiden ja erityisvastuualueiden kanssa siten, että ne muodostavat kansallisen kokonaisuuden.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
Päivi Koivuranta-Vaara

Etunimi
Päivi
Sukunimi
Koivuranta
Hallintoylilääkäri

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2774
Kännykkä
+358 50 538 4647
Vastuualueet
 • perusterveydenhuolto
 • päivystys
 • erikoissairaanhoito, paitsi psykiatria
 • terveydenhuollon laatu ja potilasturvallisuus
 • lääkeasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
tags