Perusterveydenhuolto

Seulonnat

Kuntien järjestämien seulontojen tarkoituksena on sairauksien, niiden esiasteiden tai taudin aiheuttajien löytyminen vielä oireettomasta väestöstä. Seulonnan järjestämisen perusteena on tutkimusnäyttöön perustuva tieto varhaisen diagnoosin ja hoidon hyödyllisyydestä kyseisessä sairaudessa. Esimerkiksi kuolleisuutta kohdunkaulan syöpään on voitu pienentää murto-osaan syövän esiasteiden seulonnan ja varhaisen hoidon ansiosta. Seulonta on olennainen osa ehkäisevää terveydenhuoltoa.

​Valtakunnallisesta seulontaohjelmasta on säädetty terveydenhuoltolain 23 §:ssä ja tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa 339/2011. Valtakunnalliseen ohjelmaan kuuluvat rintasyövän, kohdun kaulaosan syövän sekä raskauden aikaiset sikiön rakenne- ja kromosomipoikkeavuuksien seulonnat. 

Valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisia seulontoja ovat:

  1. rintasyöpäseulonta 50-69 -vuotiaille, vuonna 1947 tai sen jälkeen syntyneille naisille 20-26 kuukauden välein
  2. kohdun kaulaosan syövän seulonta 30-60 -vuotiaille naisille viiden vuoden välein
  3. raskaana oleville​​
  • varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus raskausviikoilla 10+0 - 13+6
  • kromosomipoikkeavuuksien selvittäminen ensisijaisesti varhaisraskauden yhdistelmäseulonnan avulla (seerumiseulonta raskausviikolla 9+0 - 11+6 ja niskaturvotuksen mittaus yleisen ultraäänitutkimuksen yhteydessä raskausviikolla 11+0 - 13+6) tai vaihtoehtoisesti toisen raskauskolmanneksen seerumiseulonnan avulla raskausviikolla 15+0 - 16+6 ja
  • ultraäänitutkimus vaikeiden rakennepoikkeavuuksien selvittämiseksi raskausviikolla 18+0 - 21+6 tai raskausviikon 24-0 jälkeen.

Kunnan järjestämään seulontatutkimukseen osallistuminen on aina vapaaehtoista ja asiakasmaksulain mukaisesti kunnan asukkaalle maksutonta. Itsenäinen päätöksenteko seulontaan osallistumisesta edellyttää luotettavaa ja ymmärrettävästi esitettyä tietoa seulonnan tavoitteista, menetelmistä ja mahdollisten poikkeavien löydösten merkityksestä. Laadukkaasti toteutetun seulonnan vaikuttavuus on yksilön kohdalla hyvä, mutta vaihtelee eri seulonnoissa eikä koskaan täysin suojaa seulottavan taudin ilmaantumiselta. Väestötasolla seulonnan vaikuttavuus riippuu eniten siitä, miten kattavasti seulontaan kutsuttu väestö siihen osallistuu.

Seulonta-asetuksessa määriteltyjen seulontojen lisäksi kunnat voivat toteuttaa osana kansanterveystyötä muitakin seulontatutkimuksia, jos ne täyttävät asetuksessa 339/2011 kuvatut yleiset laatuvaatimukset. On muistettava, että seulonnan järjestämisen edellytyksenä on näyttö seulonnan vaikuttavuudesta. Toistaiseksi ei suositella, että kunnat ryhtyisivät järjestämään paksusuoli- tai eturauhasen syövän seulontoja.

Seulonnat toteutetaan usein osittain tai kokonaan ostopalveluna. Tällöin on hankintalain vaatimusten lisäksi huolehdittava erityisesti siitä, että seulontaprosessin kaikki osat täyttävät laadukkaan toiminnan vaatimukset. Kuntaliiton verkkokaupassa on maksutta saatavissa opas syöpäseulontojen hankinnan valmistelua varten www.kunnat.net/kirjakauppa.

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
Päivi Koivuranta-Vaara

Etunimi
Päivi
Sukunimi
Koivuranta
Hallintoylilääkäri

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2774
Kännykkä
+358 50 538 4647
Vastuualueet
  • Erikoissairaanhoito, pl. psykiatria
  • Päivystys
  • Terveydenhuollon laatu ja potilasturvallisuus
  • Lääkeasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi