Perusterveydenhuolto

Terveyskeskuksen vuodeosastotoiminta

Terveyskeskuksilla on myös sairaalatoimintaa. Sairaaloissa annetaan yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja se painottuu pitkäaikaissairaisiin ja vanhimpiin ikäryhmiin. Perusterveydenhuollon sairaaloissa tarvitaan geriatrista ja psykogeriatrista asiantuntemusta sekä moniammatillista tiimityötä potilaiden kuntoutuksessa.

Useiden suurten kaupunkien sairaalat ovat erikoislääkärijohtoisia. Tällöin on tärkeää sopia tarkoituksenmukaisesta työnjaosta sairaanhoitopiirin kanssa. Toimiva hoitoketju parantaa hoidon tuloksellisuutta ja hillitsee terveydenhuollon kustannuksia. Akuuttivuodeosastot ovat yleensä keskittyneet päivystyksenä alkaneen erikoissairaanhoidon jatkohoitoon sekä vanhusten akuuttien sairauksien ja yleistilan laskun nopeaan arviointiin, hoitoon ja kuntoutukseen. Monissa yksiköissä on kehitetty tekonivelleikkausten ja aivohalvausten jälkeistä kuntoutusta yhteistyössä erikoissairaanhoidon yksiköiden kanssa.

Vanhuspalvelujen rakennemuutoksen tavoitteena on yksiportainen ympärivuorokautinen hoitojärjestelmä. Tämä merkitsee pitkäaikaishoidon loppumista terveyskeskussairaaloista ja vanhainkotien muuttumista palveluasumiseksi. Muutoksesta aiheutuu haasteita kotihoidon kehittämiselle sekä yhteistyön kehittämiselle päivystyksen, sairaalan, kotihoidon ja vanhusten ympärivuorokautisen hoidon kesken.

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista