Perusterveydenhuolto

Terveyskeskuksen vuodeosastotoiminta

Terveyskeskuksilla on myös sairaalatoimintaa. Sairaaloissa annetaan yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja se painottuu pitkäaikaissairaisiin ja vanhimpiin ikäryhmiin. Perusterveydenhuollon sairaaloissa tarvitaan geriatrista ja psykogeriatrista asiantuntemusta sekä moniammatillista tiimityötä potilaiden kuntoutuksessa.

Useiden suurten kaupunkien sairaalat ovat erikoislääkärijohtoisia. Tällöin on tärkeää sopia tarkoituksenmukaisesta työnjaosta sairaanhoitopiirin kanssa. Toimiva hoitoketju parantaa hoidon tuloksellisuutta ja hillitsee terveydenhuollon kustannuksia. Akuuttivuodeosastot ovat yleensä keskittyneet päivystyksenä alkaneen erikoissairaanhoidon jatkohoitoon sekä vanhusten akuuttien sairauksien ja yleistilan laskun nopeaan arviointiin, hoitoon ja kuntoutukseen. Monissa yksiköissä on kehitetty tekonivelleikkausten ja aivohalvausten jälkeistä kuntoutusta yhteistyössä erikoissairaanhoidon yksiköiden kanssa.

Vanhuspalvelujen rakennemuutoksen tavoitteena on yksiportainen ympärivuorokautinen hoitojärjestelmä. Tämä merkitsee pitkäaikaishoidon loppumista terveyskeskussairaaloista ja vanhainkotien muuttumista palveluasumiseksi. Muutoksesta aiheutuu haasteita kotihoidon kehittämiselle sekä yhteistyön kehittämiselle päivystyksen, sairaalan, kotihoidon ja vanhusten ympärivuorokautisen hoidon kesken.

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
Päivi Koivuranta-Vaara

Etunimi
Päivi
Sukunimi
Koivuranta
Hallintoylilääkäri

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2774
Kännykkä
+358 50 538 4647
Vastuualueet
  • Erikoissairaanhoito, pl. psykiatria
  • Päivystys
  • Terveydenhuollon laatu ja potilasturvallisuus
  • Lääkeasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi