Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi (VANHA ETUSIVU)


AKUSTI-verkostolta tukea sote-tietohallinnon muutoksissa

AKUSTI-foorumi on alueiden ja kuntien, Kuntaliiton sekä kansallisten toimijoiden yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon muutoksia tukeva verkosto. 

AKUSTIn toiminta on avointa, ja kehitysprojektien tulokset ovat laajasti käyttöönotettavissa ja selvitysten tulokset hyödynnettävissä.  Toteutettavista yhteistyökohteista ja käynnistettävistä projekteista sovitaan AKUSTIn johtoryhmässä. Valmistelevaa työtä tekee sekä Kuntaliitossa työskentelevä sihteeristö, että AKUSTIn työvaliokunta.

AKUSTI-foorumin väliarvioinnin yhteydessä kartoitettiin vuoden 2020 toiminnan painopistealueita. Painopistealueet tekemiselle ovat:

Yhteinen vaikuttamistyö

AKUSTI kokoaa sairaanhoitopiirien ja kuntien näkemyksiä ja tuo niitä esille kansallisessa kehittämistyössä. Painotustarpeet tässä kehittämistyössä ovat:

  • vaikuttamistyön nostaminen vahvemmin mukaan toiminnan kohteeksi
  • siirtyminen reaktiivisesta toimintatavasta kohti proaktiivista

Muutoksen tukija – digitalisaatio

AKUSTI tukee kunnissa ja kuntayhtymissä tapahtuvaa digitaalisia työvälineitä tukevaa toiminnallista muutosta. Digitalisaatiota koskevien muutosten tukemisen painotustarpeet ovat:

  • toimintaa kohdistettava voimakkaammin myös organisaatioiden johtoon ja toiminnan kehittäjiin ja löydettävä keinoja mahdollisuuksien laajempaa hyödyntämisen vauhdittamiseen / esteiden poistamiseen
  • tiiviimpi yhteistyö Kuntaliiton ja muiden toimijoiden substanssiverkostojen kanssa 

Muutoksen tukija – tietojärjestelmäratkaisut

AKUSTI tukee sote-palveluiden ja niissä käytettävien tietojärjestelmäratkaisujen alueellista kokoamista yhtä kuntaa ”leveämmälle harteille”. Pyrimme myös tunnistamaan alueellisten sote-toimijoiden ja kuntien välistiä digitalisaatio/ICT-yhdyspintoja. Painotustarpeet tässä työssä ovat:

  • maakunta- ja sote-uudistusta tukevan työn rinnalle voimakkaammin vapaaehtoiselta pohjalta tehtävien muutosten tukeminen (esim. sote-kuntayhtymät)
  • tiiviimpi yhteistyö valtakunnallisten ja alueellisten palvelukeskusten ja inhouse-yhtiöiden kanssa

Mitä AKUSTIssa on meneillään?

Kevään 2020 aikana AKUSTI-foorumi työskentelee toimikauden toimintasuunnitelman sekä toimintamallin kanssa sekä jalkauttaa ja levittää Kehityskompassia kuntiin ja kuntayhtymiin. Lisäksi johtoryhmän käsittelyssä on Kanta -kehittäminen ja yhteistyön mallit kehittämisen osalta. Teemme myös yhteistyötä eri toimijoiden kanssa digitalisaation edistämisen kysymyksissä ja konkreettisissa työkaluissa ja valmistelemme syksyn tapahtumia (mm. sote-johtajien ICT-tapaaminen ja kesältä siirtynyt AKUSTIn kesäseminaari). 

AKUSTI-foorumin tuottamat julkaisut ja selvitykset tukevat organisaatioitasi palveluiden uudistamisessa sekä toimintaympäristön ja tietojärjestelmien muutoksissa sosiaali- ja terveydenhuollossa.  Viimeisin selvitys koskee Asiakas- ja potilastietojärjestelmien tilannekuvaa Suomessa kesällä 2020. Tutustu myös muista AKUSTI-projekteista koostettuihin julkaisuihin

Toteutettujen ja suunniteltavien tietojärjestelmämuutosten kokemusten jakamiseen kehitetyt etäseminaarit AKUSTI-areenat jatkuvat. Ajankohtaisissa AKUSTI-areenan etäyhteyksiä hyödyntävissä tapahtumissa pääset kuulemaan missä mennään sote-asioiden tiedonhallinnassa ja julkituomaan näkemyksesi ja hyväksi koetut työtapasi. Tallenteisiin voit tutustua jälkikäteen verkkosivullamme. Hyödynnä myös AKUSTI-areenoiden perusteella vuorovaikutteisen verkkoseminaarin järjestämiseen tehtyä yleisohjeistusta

Pysy ajantasalla AKUSTI-foorumin toiminnasta ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyön tapahtumista. AKUSTI-viestintäkirjeen tilaamalla ajankohtaisasiat tällä rintamalla tulevat luoksesi - liity tilaajiin.  Alta löydät muutaman uusimman markkinointikirjeen ja tästä jo ilmestyneet viestintäkirjeet.

Lisätietoja meneillään olevista asioista saat sihteeristöltä, akusti(at)kuntaliitto.fi

AKUSTI-julkaisut 2020

Julkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmämuutosten tueksi

Tutustu viimeisimpiin julkaisuihin, jotka kokoavat yhteen AKUSTI-foorumin tuotokset selvityksistä ja projekteista, ja suoraan tukevat kuntien, kuntayhtymien, valtionhallinnon ja erityisesti muutosten projektipäälliköitä sekä asiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmämuutoksissa.

lateral-image-left
Kehityskompassi työkalu ja opas sen käyttöön

Kehityskompassi - työkalu käyttäjälähtöiseen palvelukehitykseen

Sote-palvelukehittäjän työkalu ohjaa kehitystyön rajalliset resurssit tärkeimpiin kohteisiin, edistää parhaita käytänteitä, auttaa välttämään sudenkuopat, luo kehitystiimille yhteisen kielen ja tarjoaa kehitystiimille ja johdolle visuaalisen, yhteisen näkemyksen kehitysprojektin tilasta.

lateral-image-right

Päätöksenteko kunnissa ja sote-ICT:n jatkuva kehittäminen

AKUSTI-foorumi tuotti videon tukemaan päätöksentekoa kunnissa ja kuntayhtymissä. Video tukee jatkuvan ICT:n kehittämisen tärkeyttä ja sen merkitystä osana palvelukehittämistä ja tietojärjestelmien elinkaarta mm. APTJ-konsolidaatioissa.

lateral-image-left

AKUSTI-foorumin ryhmät ja toimintamalli

AKUSTI-foorumin toimintamallissa on päätöksiä tekevä johtoryhmä ja asioita valmisteleva työvaliokunta sekä nelihenkinen sihteeristö.

lateral-image-right

AKUSTIssa NYT

AKUSTI-foorumin käynnissä ja valmisteltavana olevat projektit. Sisältää myös linkit seminaareihin ja tapahtumiin.

lateral-image-left

AKUSTI-areena

AKUSTI-areenan tarkoituksena oli lisätä eri osapuolten välistä ymmärrystä ja kokemuksia liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämiseen parhailla käytänteillä. Viimeisimmät esitykset ja seuraavat AKUSTI-areenat löydät täältä.

lateral-image-right

AKUSTI-foorumin projektien tuotoksia

AKUSTI-foorumin projektien myötä syntyy lukuisa määrä työkaluja, esityksiä ja oppaita, jotka ovat vapaasti käytettävissä.

lateral-image-left

AKUSTI-projektit ja kansalliset kehittämishankkeet

AKUSTI-foorumin projektit ja kansalliset kehittämishankkeet UNA-, ODA, ja Virtuaalisairaala 2.0.

lateral-image-right

Kesäseminaarit ja tiedonhankintamatkat

AKUSTI-foorumi on järjestänyt vuosittain sote-ICT ja tiedonhallintaan liittyvän tiedonhankintamatkan Eurooppaan sekä kesäseminaarin tilannekuvan ja verkostoinnin merkeissä.

lateral-image-left
tags
Timo Ukkola

Timo Ukkola

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2091, +358 50 528 7706
Vastuualueet
  • alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi AKUSTI:n toimintaa tukevan Kuntaliiton sihteeristön tehtävät
Marjo Orava

Marjo Orava

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2259, +358 50 347 3019
Vastuualueet
  • alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi AKUSTI:n toimintaa tukevan Kuntaliiton sihteeristön tehtävät