Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta

AKUSTI-areenat

AKUSTI-areenalla 11.3.2020 aiheena sote-palveluintegraatiot lapsiperheiden ja iäkkäiden palveluissa tiedonhallinnan näkökulmasta

AKUSTI-areenalla maaliskuussa 2020 puhutaan palveluintegraatiosta lapsiperheiden ja iäkkäiden palveluissa. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä UNA Oy:n kanssa.

Akusti-areenan tarkoituksena on lisätä eri osapuolten välistä ymmärrystä liittyen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämiseen. Se kokoaa ajankohtaista kansallista kehittämistä ja paikallistason kokemuksia yhteen. Työpajaosiossa mm. pohditaan, mitä etuja alueellisesti yhtenäisellä asiakasjärjestelmällä saataisiin toiminnassa. ​

Tilaisuus on suunnattu sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaisille, järjestelmien pääkäyttäjille, sosiaalihuollon alueellisille kehittäjille sekä sosiaalialan osaamiskeskuksille.​ Akusti-areenaan voi osallistua sekä paikan päällä Kuntatalolla, että verkossa. Tapahtuma taltioidaan ja työpaja järjestetään siten, että myös etäosallistujat voivat tuoda näkemyksensä esiin työpajassa. 

Ilmoittautuminen tähän Akusti-areenaan  tapahtumasivujen kautta. Sivulta näet myös alustavan ohjelman.

 

AKUSTI-areenalla 6.2.2020 käsiteltiin terveydenhuollon tietointegraatiota

AKUSTI-areenan aiheena 6.2.2020 oli asiakasohjaus terveydenhuollossa yhteisillä tiedolla. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä UNA Oy:n kanssa. Tilaisuuteen osallistui yhteensä noin 200 henkilöä, joista Kunta-tv:n kautta suoran lähetyksen katsojia oli 169. Tilaisuuden esitykset ja esitysvideot löytyvät alta ohjelman mukaisesti jaoteltuna.

Työpajan tarkoituksena oli lisätä eri osapuolten välistä ymmärrystä liittyen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämiseen. Kolmen ryhmän työvälineenä oli etäosallistumisen mahdollistava Padlet. Käsiteltävänä olivat mm. seuraavat aiheet:

  • Miten toteutatte asiakasohjausta tällä hetkellä? 
  • Mitä välineitä teillä on asiakasohjaukseen käytössä? 
  • Asiakasohjauksen haasteet
  • Asiakasohjauksen mahdollisuudet

Yhteenveto työpajoista löytyy liitteenä pdf-muodossa.

6.2.2020 pidetyn AKUSTI-areenan seminaaritallenteet

Video- ja esityslinkki seminaariluentoon

Esittäjä

Tilaisuuden avaus Timo Ukkola, AKUSTI/ Kuntaliitto    
Asiakasohjaus tulevaisuuden sote-keskuksessa, tilannekuva Anna Kärkkäinen, STM
-   Anna Kärkkäisen esityksen pdf  
Miten UNA Kaari helpottaa yhteisten tietojen käyttöä ja mitä on jo tehty Johanna Andersson, UNA Oy
-   Johanna Andersonin esityksen pdf  
Hyötyjä terveydenhuollon tietojen yhdistämisestä. Tiedonhallinnan näkökulma Pirkko Kortekangas, UNA Oy
-   Pirkko Kortekankaan esityksen pdf  
Asiakastietojen yhdistelyn taustatyö terveydenhuollon näkökulmasta Minna Kälviä, Eksote
-   Minna Kälviän esityksen pdf  

Kokemuksia nykytilasta ja tulevasta: Tulevan sote-keskuksen arkea. Paljon päivystyksellisiä palveluita käyttävien asiakkaiden tilannekuvan hyödyntäminen. 

Antti Sandén, Varkauden kaupunki ja Sami Haapamäki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. 
-   Antti Sandénin ja Sami Haapamäen esityksen pdf  
Työpajojen yhteenveto, pdf  

 

AKUSTI-areena 17.09.2019 liittyi sosiaalihuollon tiedonhallintaan

AKUSTI-foorumi järjesti yhdessä UNA Oy:n kanssa Sosiaalihuollon tiedonhallintaan liittyvän seminaarin ja työpajan, jonka tarkoituksena oli lisätä eri osapuolten välistä ymmärrystä ja kokemuksia liittyen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämiseen parhailla käytänteillä. Yhteistyöseminaari oli kohdennettu sosiaalihuollon ammattilaisille, järjestelmien pääkäyttäjille, sosiaalihuollon alueellisille kehittäjille sekä sosiaalialan osaamiskeskuksille sekä terveydenhuollon ammattilaisille, joita osallistui paikan päällä Kuntatalolla ja etäyhteydellä tilaisuuteen noin 160. Tilaisuus kokosi ajankohtaista kansallista kehittämistä ja paikallistason kokemuksia yhteen. Työpaja–osiossa mm. pohdittiin, mitä etuja alueellisesti yhtenäisellä asiakasjärjestelmällä saataisiin sosiaalihuollon toiminnassa. Työpajojen yhteenvedot löytyvät aineistosta.

Luennot ovat katsottavissa allaolevien videolinkkien kautta, ja aineistot löytyvät linkkeinä videon jälkeen tai sivun alalaidasta.

17.09.2019 pidetyn AKUSTI-areenan seminaaritallenteet

 

Videolinkki seminaariluentoon

Esittäjä

Avaus/ Akusti Jani Jussila, Akusti/ Kuntaliitto    
Avaus/ UNA Oy Petri Pekkala, Una Oy
Sosiaalihuollon ajankohtainen lainsäädännön valmistelu, tilannekuva Anna Kärkkäinen, STM
Sosiaalihuollon Kanta-asioiden eteneminen ja käyttöönotot/ osa 1 Jaana Taina, THL
Sosiaalihuollon Kanta-asioiden eteneminen ja käyttöönotot/ osa 2 Jaakko Penttinen, THL
Erillisten sosiaalihuollon toimintamallien ongelmia järjestelmäkehittämisen näkökulmasta: Kokemuksia Kanta-Hämeestä ja Pirkanmaalta Matti Karvonen, Pikassos Oy
Kokemuksia sosiaalihuollon toimintamallien yhtenäistämisestä

Sanna Hämäläinen, Päijät-Häme ja Minna Kälviä/ Eksote

Työpajojen yhteenveto -pdf  

AKUSTI-areenan työpaja

AKUSTI-areenan 6.2.2020 esitysten pdf:t - aiheena asiakasohjaus terveydenhuollossa yhteisillä tiedolla.

AKUSTI-areenan 17.9.2019 esitysten pdf:t - aiheena sosiaalihuollon tiedonhallinta

tags