AKUSTI-projektit

AKUSTI hallinnoi osapuoltensa yhteisiksi valittujen kehittämiskohteiden salkkua ja valmistelee sekä käynnistää erilaisia alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoon liittyviä projekteja.​Kehittämissalkun projektit jakautuvat pääsääntöisesti toteutukseltaan kahdenlaisiin projekteihin

  • AKUSTI-foorumin rahoituksella ja AKUSTI-johtoryhmän ohjauksessa tai seurannassa  toteutettaviin yhteistyöprojekteihin

  • kuntatoimijoiden omalla ja ulkoisella rahoituksella sekä erillisellä projektiohjauksella ja -organisaatioilla toteutettaviin yhteistyöprojekteihin 

AKUSTI-sihteeristö osallistuu projektien käynnistämiseen (projektitoimeksiannot) ja projektin toteuttamiseen (koordinaattori- tai projektipäällikköroolissa) AKUSTI-rahoituksella toteutettavissa yhteistyöprojekteissa. Tämän tyyppisissä projekteissa AKUSTI-johtoryhmä seuraa projektin etenemistä salkkutasoisesti ja joissakin tapauksissa myös toimii ohjausryhmänä projektille. Projektit ovat muodoltaan usein esiselvityksiä tai vastaavia.

Kuntatoimijoiden omalla ja ulkoisesti etsityllä rahoituksella toteutettaviin projekteihin AKUSTI-sihteeristö osallistuu projektien käynnistämisvaiheen työskentelyssä (esim. kumppanien ja rahoituksen etsintä) ja tarpeen mukaan tukee projektin toteuttajaorganisaatiota. Projektien toteutuksesta vastaa nimetty projektipäällikkö ja projektiorganisaatio. AKUSTI-johtoryhmä seuraa näitä projekteja salkkutasoisesti, mutta näillä projekteilla on omat ohjausrakenteensa. 

Ideasalkku sisältää sekä valtionhallinnon toimenpiteistä johtuvia tulevia toiminnan muutostarpeita, mutta myös kuntien ja alueiden muutostarpeita, jotka nähdään sellaisiksi, että ne on perusteltua tehdä yhdessä. Ideasalkkua käytetään tukena kehittämisprojektien käynnistämisessä ja sopivien yhteistyökumppaneiden etsimisessä. AKUSTI-työvaliokunta toimii sihteeristön kanssa yhteistyössä niin projektien valmistelussa, kuin tarpeiden ja ideoiden kokoamisessa. 

 

Päättyneiden AKUSTI-projektien tuotokset

AKUSTI-foorumin sote-digitalisaatiota, palveluiden uudistamista, sote-toimintaympäristöä ja tietojärjestelmämuutoksia sekä järjestelmien yhtenäistämistä tukevat selvitykset ja tukimateriaalit.

lateral-image-left

UNA-hanke

UNA - Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö. UNA-hankkeen projektin aikaisia sivuja ei enää päivitetä. Projektikuvauksesta löytyy linkki UNA Oy:n omaan sivustoon.

lateral-image-left

ODA-hanke

ODA = Omat digiajan hyvinvointipalvelut -projekti. Tuotoksena syntyi Omaolo-palvelu, joka löytyy nykyisin osoitteesta omaolo.fi. Tätä koskeva hanke on käynnistynyt Kuntaliiton AKUSTI-yhteistyöfoorumin kautta.

lateral-image-left

Virtuaalisairaala 2.0

Virtuaalisairaaloita yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteistyönä. Lue lisää Virtuaalisairaalasta ja Terveyskylä.fi -palvelusta.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista