AKUSTI

ICT-valmistelijoiden verkosto

ICT-valmistelijoiden verkosto on vertaisyhteisö niille, jotka haluavat tukea työhönsä liittyen sote-uudistukseen ja ICT-muutoksiin. Verkosto tarjoaa alustan vertaistuelle, osaamisen kehittämiselle sekä yhteistyölle.

Verkoston tehtävänä on toimia myös suunnannäyttäjänä: mitä yhteistyö sote-ICT:n parissa mahdollistaa.

Verkostoon kuuluminen perustuu vapaaehtoisuuteen: jokainen saa ja voi osallistua niihin keskusteluihin ja tapaamisiin, jotka kokee tärkeäksi oman työnsä kannalta.

Ilmoittaudu mukaan verkoston toimintaan.

Verkoston tavoitteet

 • Jaetaan tietoa ajankohtaisista sote-ICT:n ja tiedonhallinnan asioista
 • Vertaisopitaan muilta sote-ICT asiantuntijoilta
 • Keskustellaan lainsäädännön kehittämistarpeista
 • Tehdään yhteistyötä mm. AKUSTI-foorumin ja Hyvinvointialueiden tietosuojaverkoston kanssa

Verkoston rakenteet

 • Verkosto hyödyntää AKUSTI-foorumin Teamsiä, johon ICT-valmistelijoille on perustettu oma kanava: ICT-valmistelijat
 • Teams-ympäristössä saa vapaasti jakaa tietoa, kokemuksia ja kysyä neuvoa/mielipiteitä toisilta sote-ICT ammattilaisilta
 • Verkostolle järjestetään Teams-tilaisuuksia eri teemoihin liittyen
 • Verkosto tekee yhteistyötä AKUSTI-foorumin ja Hyvinvointialueiden tietosuojaverkoston kanssa

Verkoston toimintaperiaatteet

 • Verkosto tarjoaa jäsenilleen yhteisön, jossa saa tukea muilta sote-ICT:n ammattilaisilta
 • Verkostossa vallitsee keskinäinen luottamus ja voimme jakaa niin onnistuneita, kuin epäonnistuneitakin kokemuksia toisillemme
 • Verkostoon kuuluminen perustuu vapaaehtoisuuteen: jokainen saa ja voi osallistua niihin keskusteluihin ja tapaamisiin, jotka kokee tärkeäksi oman työnsä kannalta
 • Verkosto toimii myös suunnannäyttäjänä: mitä yhteistyö sote-ICT:n parissa mahdollistaa

 

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left