Nyt meneillään AKUSTIssa

AKUSTI-foorumin parhaillaan käynnissä olevat projektit ovat:

DIGIPAM 1&2 (ensimmäinen työpaketti 5-7/2019, toinen työpaketti 8-11/2019)

DIGIPAM-projekti etenee toiseen vaiheeseen. Projektin tarkoituksena on pyrkiä vahvistamaan sote-organisaatioiden digikyvykkyyksiä nivomalla yhteen aikaisemmin havaittuja hyviä käytäntöjä digitalisaation edistämisestä ja rikastamalla sitä uudella. Digikyvykkyys määritellään DIGIPAM-projektissa organisaation kykynä kehittää ja ylläpitää palveluita käyttäjälähtöisesti digitaaliset ratkaisut huomioiden. Projektin toisessa vaiheessa kokeilutyöpajoissa tuotettujen materiaalien kohderyhmää ovat pienten ja keskisuurten kehitysprojektien parissa sote-alalla työskentelevät ammattilaiset. Materiaalit keskittyvät tukemaan kehitystä aina ideoinnista muutoksen tukemiseen huomioiden sote-organisaatioiden monimuotoisuus.

 

AKUSTIn valmisteltavat projektit (ei hyväksytty johtoryhmässä):

APTJ-tilannekuvan ja riskienhallinnan jatkotoimenpiteet

Tarkennamme vielä juuri päättyneen APTJ-tilannekuva ja riskienhallinta -selvityksen tuotosten osalta tunnistettuja riskejä, niiden omistajatahoja ja riskien hallintakeinojen eteenpäin viemistä. Työtä tehdään tässä vaiheessa tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa sihteeristön omana työnä ja työtä jatkettiin myös kesäseminaarissa. Sihteeristön on tarkoitus arvioida samassa yhteydessä myös tilannekuvatyön jatkuvaa päivitystarvetta. 

Sote-rakenteet ja hankintalaki yhteisten APTJ-järjestelmien hyödyntämisen näkökulmasta

AKUSTI-foorumin edellisten selvitysten ja maakuntavalmistelun yhteydessä on tunnistettu tarpeita tarkentaa ja selventää yhteisten APTJ-järjestelmien hyödyntämisen mahdollisuuksia erilaisissa sote-rakenteissa. Tätä työtä tultaneen edistämään syyskaudella 2019. 

Muu toiminta:

AKUSTIn jatkotoimikausi hyväksyttiin johtoryhmässä kesäkuussa 2019. Sihteeristö valmistelee jatkotoimikauden työsuunnitelmaa ja samassa yhteydessä tehtäviä toimintamallin tarkennuksia. 

AKUSTI-foorumin selvityksistä ja työkaluista kootaan materiaalipaketteja teemoittaisiksi julkaisuiksi alkaen loppuvuodesta 2019. Ensimmäisenä julkaistaan koonti selvityksistä, joita toimikausien aikana on syntynyt. 

Toteutettujen tietojärjestelmämuutosten dokumentoimiseksi on kehitetty AKUSTI-areena -konsepti, jonka kautta tuotetaan erilaisia materiaaleja ja seminaareja tukemaan toiminnan muutosta ja tietojärjestelmien yhtenäistämistä. Konseptin kautta tuotetaan samalla yleinen malli ja materiaalia etätyöskentelyseminaarille. 

Vuoden 2019 Tiedonhankintamatka suuntautui Berliiniin 4.-6.11.2019 ja matkaan liittyvä aineisto löytyy täältä.  Erinomaisen tilannekatsauksen meneillä oleviin projekteihin ja ICT-tilanteeseen sekä mahdollisuus verkostoitumiseen tarjoutuu AKUSTIn kesäseminaareissa.  Kaikesta meneillään olevasta ja tulevista tapahtumasta kerromme AKUSTIn markkinointikirjeissä, joita ilmestyy n. 8 kertaa vuodessa. 

Lisätietoja meneillään olevista asioista saa sihteeristöltä, akusti@kuntaliitto.fi

 

Timo Ukkola

Etunimi
Timo
Sukunimi
Ukkola
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2091
Kännykkä
+358 50 528 7706
Vastuualueet
  • Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi AKUSTI:n toimintaa tukevan Kuntaliiton sihteeristön tehtävät.
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Tieto- ja talous
Twitter-tili
Hanna Menna

Etunimi
Hanna
Sukunimi
Menna
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2043
Kännykkä
+358 50 448 5140
Vastuualueet
  • Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi AKUSTI:n toimintaa tukevan Kuntaliiton sihteeristön tehtävät.
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Tieto- ja talous