Sosiaali- ja terveystoimen tilastot

Suurten ja keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset

Kuntaliiton sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailujen tarkoitus on antaa kuntien johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille luotettavinta ja ajantasaisinta vertailutietoa kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttämistä panoksista.

Suurten kaupunkien (Espoo, Helsinki, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa) osalta vertaillaan terveystoimen kustannuksia. Tarkastelun perustana on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tietojen lisäksi tiedot sosiaalitoimen puolelta ympärivuorokautisesta hoidosta ja kotipalvelusta.

Keskisuurten kuntien (Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Porvoo, Salo, Sipoo) sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sekä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän joukossa vertaillaan sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia kokonaisuudessaan. 

Kustannukset on koottu verkostotyönä. Verkostotyön tavoitteena on ollut saavuttaa yhtenäinen ja luotettava tietosisältö kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista. Työ on edellyttänyt kuntien osallistumista tietojen kokoamiseen ja tarkistamiseen. Kuntien kustannukset on saatettu vertailukelpoisiksi ikävakioinnilla.

Verkkoliittymässä http://sotekustannukset.kunnat.net/logon.php verkoston jäsenet voivat tallentaa oman kunnan tietoja sekä etsiä ja vertailla kaikkien mukana olevien kuntien tietoja. Lisäksi verkkoliittymässä voi vertailla kuntien kustannusten muutosta. Tietoja on kerätty vuosittain vuodesta 2002 lähtien.

 

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Suurten ja keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset 2020

lateral-image-left

Suurten ja keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset 2019

narrow

Suurten ja keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset 2018

narrow

Suurten ja keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vuonna 2017

narrow

Suurten ja keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vuonna 2016

narrow

Suurten ja keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset 2015

narrow

Suurten ja keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset 2014

narrow
tags