Sosiaali- ja terveydenhuollon

Verkostot

verkostoituminen

Sosiaali- ja terveysyksikkö tekee läheistä yhteistyötä kuntien ja kuntayhtymien kanssa mm. yhteisissä kehittämishankkeissa ja verkostoissa sekä välittämällä tietoja eri kohderyhmille. Lisäksi yksikkö osallistuu muiden koordinoimiin verkostoihin, ryhmiin ja neuvottelukuntiin.

Kuntaliitto ei luovuta verkostoon kuuluvien henkilöiden yhteystietoja kolmansille osapuolille.

Kuntaliitto koordinoi ja kutsuu koolle

Tiedonvälitykseen ja tiedon vaihtoon
liittyvät verkostot

Kuntaliitto mukana mm.

  • KanTa-yhteistyö alueellinen verkosto
    (Kauko Hartikainen)
  • Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta, KUTHANEK-verkosto
  • Potilasasiamiehet
    (koordinaattori Jean-Tibor IsoMauno)
  • Terveysvalvonnan johtajat
    (FCG koulutuspäivät säännöllisesti)

 

Kuntaliittolaisten yhteystiedot

tags
Siniset kikkareet

Tutustu Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.