Virtuaalisairaaloita yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteistyönä

Ajankohtaista Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeesta 1/2020

Terveyskylän digihoitopolkujen konsepti sopii sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon käyttöön

Terveyskylä tarjoaa mahdollisuuden integroida kuntalaisen ePalveluita sekä sisäisesti että yli toimialojen. Päijät-Häme näyttää tietä. 

Kiinnostus Terveyskylän kuntatason ePalveluiden hyödyntämiseen on nousussa.  Pisimmällä kuntatason digihoitopolkujen suunnittelussa ollaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella. Siellä on meneillään sekä perusterveydenhuollon että sosiaalihuollon digipolun käyttöönottoprojektit.
 
Myös pohjoisessa tapahtuu: Lapin sairaanhoitopiiri ja HUS tekevät yhteistyönä kansalliseen levitykseen tarkoitetun, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen lasten astmapolun. Sen avulla kansalaisille voidaan turvata tasavertaiset palvelut asuinkunnasta riippumatta. Lapissa lasten astmapolku tullaan integroimaan myös alueelliseen Virtu-palveluun.

Määritellyt palvelupolut osana sote-palveluiden yhteistyötä

Terveyskylä tarjoaa mahdollisuuden integroida kuntalaisen ePalveluita sekä sisäisesti, että toimialojen yli.  Kehittämisprojektien aihioita kartoitetaan parhaillaan sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa eri kunnissa. 
 
”Esimerkiksi Uudenmaan maakuntavalmistelussa mallinnettujen ikäihmisen, lapsiperheen  ja vammaisen nuoren palvelupolkujen valmistelua voidaan hyödyntää laajemmin Terveyskylän ja kuntien ja kuntayhtymien sote-palvelujen yhteistyössä” , Terveyskylän kuntayhteistyöstä vastaava projektipäällikkö Soile Tammelin kertoo.
 
”Yhteistyösuunnitelmat ovat edenneet jo pitkälle Uudenmaan alueen useammassakin kunnassa, ja yhteiseen työhön päästään varmasti alkuvuoden aikana”, toteaa Uudenmaan maakunnan SOTE-kehittämistyössä mukana ollut projektipäällikkö Juha Syrjäläinen. 

Terveyskylän monialaisia palvelupolkuja sekä muita ratkaisuja on esitelty Uudenmaan lisäksi useamman muunkin maakunnan kunnassa. 
 
Mistä on kysymys
 
Terveyskylä-konseptia hyödynnettiin asiakkaan monialaisen palveluketjun kehittämiseksi Uudenmaan ja Pohjois- Savon maakuntavalmisteluissa. Sittemmin kehittämistyötä on jatkettu kuntien ja kuntayhtymien kanssa sekä luotu Monialaiset palvelupolut-konsepti. Se mahdollistaa saumattoman yhteistyön ja palvelukokemuksen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kesken. Painopisteenä niissä on oikea-aikaisen hoidon lisäksi kuntalaisen hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ajankohtaista Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeesta 2/2019

Terveyskylän ja kuntien yhteistyö etenee

VIRTUAALISAIRAALA2.0  -hankkeessa syntynyttä Terveyskylä- konseptia hyödynnettiin asiakkaan monialaisen palveluketjun kehittämiseksi Uudenmaan ja Pohjois- Savon maakuntavalmisteluissa. Maakuntauudistuksen alasajon jälkeen kehittämistyötä on jatkettu kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Tavoitteena on luoda konsepti, joka mahdollistaa saumattoman yhteistyön ja palvelukokemuksen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kesken. Painopisteenä monialaisissa palvelupoluissa on oikea-aikaisen hoidon lisäksi kuntalaisen hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen.

Esimerkiksi Uudenmaan maakuntavalmistelussa mallinnettujen ikäihmisen, lapsiperheen  ja vammaisen nuoren palvelupolkujen valmistelua voidaan hyödyntää laajemmin Terveyskylän ja kuntien ja kuntayhtymien sote-palvelujen yhteistyössä. Keusoten kanssa yhteistyösuunnitelmat ovat edenneet jo pitkälle, ja yhteiseen työhön päästään varmasti tämän syksyn aikana, toteavat Uudenmaan maakunnan SOTE-kehittämistyössä mukana olleet Terveyskylän projektipäälliköt Mette Kontio ja Juha Syrjäläinen. Kiinnostusta monialaisten palvelupolkujen yhteiskehittämiseen ovat alustavasti osoittaneet myös Espoo, Kauniainen ja Helsinki.

Muilla erityisvastuualueilla on perusterveydenhuollon ja Terveyskylän yhteistyötä jo kokeiltu KYSin ja Kuopion kunnan toimesta, ja PHYKY:ssä ollaan kehittämässä hyvinvointikuntayhtymään ensimmäistä sosiaalihuollon digihoitopolkua.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ajankohtaista Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeesta 1/2019

Terveyskylän Omapolulle tallennetut aktiivisuustiedot näkyvät nyt myös Omakannassa  

Kansalaisten oma terveydenseuranta on tärkeää tehdä näkyväksi myös ammattilaisille. Näin se tulee luontevaksi osaksi elämäntapaohjausta ja ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Nyt onkin mahdollista tallentaa sykemittarin, aktiivisuusrannekkeen tai vaa´an keräämiä tietoja Terveyskylän Omapolulle ja saada ne näkymään myös KELA:n Omakanta-palvelussa. 

Erityisen hyödyllistä henkilökohtaisten seurantatietojen saaminen laitteista näkymään Terveyskylän Omapolulla on silloin, kun potilaalla on hoitojakso käynnissä digihoitopolulla.  Näin potilaan keräämä tieto jää  talteen.  

”Tulevaisuudessa voit antaa luvan myös terveydenhuollon ammattilaisille nähdä mittauslaitteittesi tulokset Terveyskylän Omapolulla ja Omakanta-palvelusta. Tällä hetkellä tiedot ovat vain sinun itsesi nähtävissä”, kertoo projektipäällikkö Sami Laakkonen, HUS tietohallinnon sähköisistä asiointipalveluista. 

Luvan antaminen on mahdollista kun eduskunta on hyväksynyt asiakastietolain. Sen jälkeen asiakas voi antaa terveydenhuollon ammattilaiselle luvan tarkastella Terveyskylän Omapolulla ja Omakanta-palvelun hyvinvointiosiossa näkyviä aktiivisuustietoja. 

Terveyskylään uusi kävijäennätys  

Terveyskylän 31 taloa on kaksinkertaistanut kävijämääränsä vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna. Tammikuussa meni ensimmäisen kerran yli 16 000:n päivittäisen kävijä ennätys rikki.  

Terveyskylän avoimella puolella on 31 sairaus/potilasryhmäkohtaista taloa. Kävijöitä on keskimäärin yli 300 000 kuukaudessa.

TerveyskyläPRO  - ammattilaisille  

TerveyskyläPRO -palveluportaali sisältää 33 digitaalista opasta tai valmennusta.  Vuonna 2018 ammattilaisia kävi palvelussa kuukausittain noin 30 000. 

Kaikkien viiden yliopistosairaanhoitoonpiirin ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) tunnuksilla pääsee palveluun suoraan.  Muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat kirjautua VRK-kortilla.

TerveyskyläPROssa on mm.  Harvinaissairauksien ja lihavuuden hoidon virtuaalikeskukset. Uusien Virtuaalisten osaamiskeskusten kehittäminen ja muun sisällön luominen jatkuu aktiivisena. Käy tutustumassa: https://www.terveyskyla.fi/ammattilaiset   

Terveyskylä tarjoaa kliinisen työn oppaiden lisäksi valmennuksia, jotka vahvistavat terveydenhuollon ammattilaisten eOsamista. Esimerkiksi Potilaan kohtaaminen digitaalisessa palvelussa-valmennus vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten vuorovaikutustaitoja sähköisissä palveluissa.

Päijät-Hämeeseen  sepelvaltimopotilaan hoitopolku

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa on päästy tekemisen vauhtiin.  Ensimmäinen Terveyskylän digihoitopolku Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä on sepelvaltimopotilaan hoitopolku, jota  pilotoidaan helmikuussa. Polulle liitetään kaikki ensimmäisen sydäninfarktin saaneet potilaat, jotka on hoidettu Päijät-Hämeen Keskussairaalassa. Polulla työskentelee preventiohoitaja, joka saanut erityispätevyyden sydäntautien hoitoon. Projektiryhmässä työskentelee esimiehiä, aluekardiologi, sairaanhoitajia sekä teknisiä asiantuntijoita.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ajankohtaista Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeesta 11/2018

TerveyskyläPRO-palvelusta digitukea sote-ammattilaisille

Palveluportaali Terveyskylä on avannut lokakuussa uudistetun osion sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. TerveyskyläPRO vastaa digimurroksen luomiin vaatimuksiin. 
Yliopistosairaaloiden tuottama verkkopalvelu rohkaisee sote-ammattilaisia hyödyntämään uusia toimintatapoja työssään. 

Palvelu täydentää asiakaslähtöistä neuvontaa ja omahoitoa tarjoavaa Terveyskylä.fi-kokonaisuutta, jonka potilaat ja ammattilaiset ovat ottaneet laajasti käyttöön. 

TerveyskyläPROsta löytyy esimerkiksi virtuaalikeskuksia, kliinisen työn oppaita sekä verkkovalmennuksia, joissa ammattilainen voi ideoida ja kehittää digipalveluita oman työyksikkönsä tarpeisiin.
https://www.terveyskyla.fi/ammattilaiset (terveydenhuollon ammattilaiset kirjautuvat palveluun VRK-kortilla. HUSin, KYSin ja TYKSin työntekijät voivat kirjautua organisaatiotunnuksellaan)

Lue lisää muista Terveyskylän ajankohtaisista osoitteessa: https://www.terveyskyla.fi/ajankohtaista
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ajankohtaista Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeesta 5/2018

Terveyskylän talotehdas tuottaa uusia palveluita ja ratkaisuita yhä laajemmalle käyttäjäkunnalle

Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa rakennettavassa Terveyskylä.fi-palvelussa on julkaistu keväällä monia teknisiä ratkaisuja pilottiin ja käyttöön. Ensimmäiset chatbotit ovat juuri menossa pilottiin, videovälitteinen etävastaanotto on tulossa laajempaan käyttöön ja Lastentaloon liittyvä oirenavigaattori ja sairaanhoitaja-chat toimii teknisesti.

Terveyskylän tuotantoprosessit pyörivät todella tehokkaasti ja digitaalisten palvelujen ”talotehdas” näyttää voimansa. Huhtikuussa julkaistiin jälleen 3 uutta taloa eli eri potilasryhmille suunnattua sisältökokonaisuutta Terveyskylän avoimelle puolelle. Tällä hetkellä avoimen puolen taloja on auki 27. Niihin tehtiin huhtikuussa yli 300 000 käyntiä. Hoitoa potilaille tarjoavia uusia digihoitopolkuja on pilotoinnissa ja potilaille avoinna yli 40 ja työn alla toinen mokoma. Uusia polkuja suunnitellaan jatkuvasti. Jo aiemmin avatut Mielenterveystalon Nettiterapiat ja Painonhallintatalon laihdutusvalmennus mukaan laskien polkuja on listoilla lähes 90. Digihoitopoluilla on sisällä tuhansia potilaita ja määrä kasvaa jyrkillä käyrillä.

Omapolkuun ja digihoitopolkuihin voi tutustua demovideolla osoitteessa: https://terveyskyla.flowboard.fi/videos/FS2NBGEWK3/ >

Terveyskylä-ratkaisu eli Virtuaalisairaala 2.0 ICT-alusta on herättänyt laajaa mielenkiintoa myös muualla Suomessa. Keskusteluja palvelujen käyttöönotosta on käynnissä useissa sairaanhoitopiireissä. Myös kansainvälinen kiinnostus Terveyskylän alustaan, ja sen kehittämisen malliin on suurta ja neuvottelut on aloitettu BusinessFinlandin kanssa.

Aknen oirenavigaattorista Terveyskylän ensimmäinen CE-merkitty lääkinnällinen laite

Ihotautitalossa on julkaistu Aknen oirenavigaattori, Terveyskylän ensimmäinen CE-merkitty lääkinnällinen laite. Aknen oirenavigaattori on digitaalinen apuväline aknen hoidontarpeen arvioon ja itsehoidon ohjaukseen. 

Lääkinnälliseksi laitteeksi luokiteltu ohjelmisto edellyttää ISO13485-laatujärjestelmän mukaisen tuotekehitysprosessin sekä palvelun elinkaaren noudattamista. Laite voi olla laitteisto tai ohjelmisto, jota käytetään potilaan hoidossa ja hoitopäätösten tukena, esimerkiksi jonkin algoritmin avulla. Valmistajana HUS on ensimmäinen eurooppalainen sairaala, jolla on auditoitu laatujärjestelmän sertifikaatti eli se voi toimia lääkinnällisten laitteiden valmistajana.

Lisätietoja tästä 

Tutustu meihin:

Terveyskylä: www.terveyskyla.fi, facebook.com/terveyskyla.fi, Twitter @terveyskyla_fi

Virtuaalisairaala 2.0 -hanke: www.virtuaalisairaala2.fi, facebook.com/virtuaalisairaala2.0, Twitter @vsairaala

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ajankohtaista Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeesta 3/2018

Terveyskylän käyttö tuplaantui vuoden aikana ja potilaiden hoito on laajentumassa uusille digialustoille

Viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin Virtuaalisairaala 2.0 -kärkihankkeessa on käynnissä vilkas jakso, jonka aikana yhä uusia palveluja otetaan käyttöön ja niistä kerrotaan terveydenhuollon ammattilaisille ja kansalaisille. 

Terveyskylä.fi laajeni jälleen helmikuun lopussa, kun Diabetes-, Palliatiivinen, Päivystys- ja Vatsatalot avautuvat. Uudet talot tarjoavat apua äkillisesti ja parantumattomasti sairastuneille sekä diabeetikoille ja vatsan alueen vaivoista kärsiville.  Terveyskylässä on nyt auki kaikkiaan 24 taloa eli tietylle potilasryhmälle suunnattua palvelukokonaisuutta. Vuoden 2018 loppuun mennessä Terveyskylässä on avoinna noin 30 taloa. Niissä on kymmeniä digihoitopolkuja sekä omahoito-ohjelmia erikoissairaanhoidon potilasryhmille sekä muita palveluita kuten oirenavigaattoreita ja chatbotteja. 

Terveyskylään tehtiin vuoden 2017 lopulla kuukausittain 250 000 käyntiä, joiden aikana avattiin 2 miljoonaa tietosivua. Palvelun vilkkain ja myös vanhin osio on Mielenterveystalo. Se tuo liikenteestä puolet ja kävijämäärät kasvavat yhä jatkuvasti. Terveyskylän uudempien talojen käyttö kolminkertaistui vuoden 2017 aikana ja käyttö kasvaa yhä varsin jyrkillä käyrillä. 

Tammikuisen käyttäjätutkimuksen mukaan Terveyskylä on otettu omaksi. Yhdeksän kymmenestä antoi sille hyvän arvosanan ja lähes kaikki suosittelisivat palvelua. Kyselyyn vastanneista terveydenhuollon ammattilaisista 75 prosenttia oli käyttänyt palvelua potilasohjaukseen.

Digitaalista hoitoa tarjolla oireiden arviointiin ja hoitoon 

Lastentalo.fi-palvelun kaikille avoimelle puolelle avattiin juuri Lasten oirenavigaattori. Sitä voi käyttää apuna lapsen sairastuessa äkillisesti: Navigaattoriin syötetään lapsen ikä ja vastataan vointia koskeviin kysymyksiin. Vastausten perusteella navigaattori antaa kotihoito-ohjeita tai kehotuksen hakeutua tarkempaan arvioon. Lisäksi HUS-alueella asuvat voivat kysyä neuvoa chatissa sairaanhoitajalta.

Omapolku on erikoissairaanhoidon palvelukanava, jolta löytyvät kaikkien Terveyskylän talojen digitaaliset hoitopolut sekä omahoito-ohjelmat. Digihoitopoluille tarvitaan lääkärin lähete tai olemassa oleva hoitosuhde, mutta osa omahoito-ohjelmista tulee olemaan kaikille avoimia. Omapolun tekninen ratkaisu avattiin 2017 lopulla.

Digihoitopolku on tietoturvallinen viestikanava potilaan ja hoitavan yksikön välillä. Polku voi sisältää esimerkiksi potilasohjeita, etävastaanottoja, mahdollisuuden sähköiseen ajanvaraukseen, työkaluja oman terveydentilan arviointiin sekä oireiden ja terveysarvojen seurantavälineitä. Jokainen digihoitopolku on suunniteltu kyseiselle potilasryhmälle sopivaksi ja sisältö on sovitettu yksilöllisesti potilaan tarpeisiin. Digihoitopolkuja on jo HUS-alueella käytössä, esimerkkeinä Mielenterveystalon nettiterapiat, Painonhallintatalon laihdutusvalmennus sekä Naistalon raskauspolku ja hedelmöityshoitopolku. Myös muut yliopistolliset sairaanhoitopiirit ovat vauhdilla rakentamassa digihoitopolkuja.

Omapolkuun ja digihoitopolkuihin voi tutustua demovideolla: https://terveyskyla.flowboard.fi/videos/FS2NBGEWK3/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ajankohtaista Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeesta 9/2017

Virtuaalisairaala 2.0 -hanke SoteDigi-suunnitelmissa

Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeesta keskustellaan osana kansallisia sote-suunnitelmia. Hankkeessa syntyvien palveluiden jatkokehittämisestä, kansallisesta käytöstä sekä ylläpidosta keskustellaan osana SoteDigi -kehitysyhtiön toimintaa.

Keskusteluissa ovat muun muassa ePalveluiden skaalautuvuus maakunnille, sairaanhoitopiireille ja yliopistosairaanhoitopiirien erityisvastuualueille. Jatkossa eri sairaanhoitopiirit, sairaalat ja hoitopalveluita tuottavat yksiköt voivat kehittää omia palveluitansa kustannustehokkaasti Virtuaalisairaala 2.0 -alustalle, joka kytkeytyy kansalliseen palveluarkkitehtuuriin, palveluväylään sekä omatietovarantoon. 

Yhteistyö Kelan Omatietovarannon kanssa

Virtuaalisairaala-hanke kytkeytyi syksyllä 2016 yhteistyöhön Kelan koordinoimaan kehittämishankkeeseen, jossa Omatietovarantoa (Omakanta.fi) kehitetään osaksi Kanta-palveluita yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ODA-hankkeen kanssa.

Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa käynnistettiin keväällä 2017 omatietovarannon hyödyntämiseen tähtäävä projekti pirkanmaalaisen toimittajan W2E:n kanssa. Projektin tehtävänä on toteuttaa Terveyskylän omaseurantatietojen ja teknisen alustan (TAG) Kela-PHR tietomallin yhteensopivuuteen tähtäävä selvitys. Lisäksi projektissa suunnitellaan ja määritellään vaatimukset uuden tietomallin lisäämiseksi Kelan omatietovarantoon. Tietomallin toteutus on loppusuoralla.

Digitaalisia palveluita potilaalle

Syksyn aikana Terveyskylässä aukeavat ensimmäiset digitaaliset hoitopolut. Polku rakennetaan yksilöllisesti tietylle potilasryhmälle ja se mahdollistaa suojatun yhteydenpitokanavan potilaan ja ammattilaisen välillä. Digihoitopolulla potilas voi esimerkiksi valmentautua toimenpiteeseen, vastata kyselyihin tai vastaanottaa yksilöllistä informaatiota sairauteensa liittyen. Hoidon vaikuttavuuden seurantaa varten useilla hoitopoluilla toteutetaan myös tutkimusta.

Ensimmäiset digihoitopolut pilotoidaan HUS:ssa. Kaiken kaikkiaan niitä on suunnitteilla kansallisesti lähes 50 eri potilasryhmälle.

Kaikille avoimia sisältöjä Terveyskylässä auki nyt 17 talossa. Niistä tuoreimmat, eli Lasten- ja Nuortentalot avautuivat syyskuussa. Seuraavat talot avautuvat marraskuussa – silloin tietoa ja tukea tarjotaan Infektiotalossa, Ihotautitalossa ja Lääketalossa.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Virtuaalisairaala 2.0 on asiakaslähtöisten palveluiden kehittämishanke. Siinä tuotetaan kansalaisille, potilaille ja ammattilaisille erikoistason hoitoon kytkeytyviä digitaalisia terveyspalveluita. Hankeaika on 2016−2018. 

Hankkeen osa-alueita ovat: 
Palvelutuotanto ja käyttöönotto: Terveyskylä.fi-palvelu, jossa on infoa, neuvontaa, omahoitoa, oirenavigaattoreita, digitaalisia hoitopolkuja ja työkaluja kansalaisille, potilaille ja ammattilaisille
Innovaatiofarmi: Innovaatiopajat, pilotointi, koneäly ja IoT sekä tutkimus ja tutkijan työkalut
Palveluiden kehittäminen ja toiminnan muutos: Virtuaalisairaalan kehittämisen malli, kehittäjien verkosto ja osaamiskeskukset

Osapuolet ja rahoitus:
Hanke on Suomen yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen ja niiden väestövastuu- ja vaikutusalueeseen kuuluvat kaikki suomalaiset. Mukana ovat 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (toimii hankkeen koordinoijana) 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa tehdään yhteistyötä alueiden perustason terveydenhuollon, sairaanhoitopiirien, erityisvastuu- ja sairaanhoitoalueiden, tutkimuslaitosten, yksityisen sektorin sekä potilaiden ja potilasjärjestöjen kanssa. Hankkeella tuetaan myös sosiaali- ja terveyspalveluista vastuullisten maakuntien kykyä järjestää asiakaslähtöisiä palveluja. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle miljoona-avustuksen. 12 miljoonan euron kokonaisuuteen saadaan kuuden miljoonan rahoitus hallitusohjelmaan liittyvältä Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeelta. Toinen kuusi miljoonaa on yliopistollisten sairaanhoitopiirien omaa rahoitusta.

Parempia palveluita aiempaa useammalle
Hankkeen keskiössä on Terveyskylä.fi -palvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii eri teemaisia virtuaalitaloja, joista ensimmäiset ovat jo auki. Vuoden 2018 lopulla taloja on avoinna yli 20 ja palveluita löytyy yli 30 potilasryhmälle. 

Terveyskylä tuo terveydenhuollon palveluja kaikkien suomalaisten ulottuville asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta lisäten näin kansalaisten tasa-arvoa. Digitaaliset palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä pitkäaikaisen sairauden kanssa elämiseen ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon seurantavaiheessa. Palvelut täydentävät perinteistä perinteistä sairaalahoitoa. 

Pitkäaikaisen sairauden kanssa elämistä ja potilaan omaseurannan mahdollisuuksia on mahdollista tukea virtuaalisesti. Myös ennakoivan hoidon merkitys kasvaa ja ihmisten mahdollisuudet oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen lisääntyvät merkittävästi. Lisäksi digitaaliset terveyspalvelut yhdenmukaistavat ja kehittävät hoitoprosesseja. Samalla ne sujuvoittavat sekä monipuolistavat työntekoa terveysalalla.

Lisätietoja:

Sirpa Arvonen, projektinjohtaja, sirpa.arvonen@hus.fi

Tutustu meihin:

Terveyskylä: www.terveyskyla.fi, facebook.com/terveyskyla.fi, Twitter @terveyskyla_fi

Virtuaalisairaala 2.0 -hanke: www.virtuaalisairaala2.fi, facebook.com/virtuaalisairaala2.0, Twitter @vsairaala

tags