Strategisen johtamisen lähtökohdat

Yksi kuntastrategia sateenvarjona

Kunnalla on hyvä olla vain yksi varsinainen strategia – valtuuston hyväksymä kuntastrategia – josta kaikki sen keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen voidaan johtaa. Lisäksi kunta tarvitsee usein poikkihallinnollisia strategian toteuttamisohjelmia, jotka laaditaan linjassa kuntastrategian kanssa ja sen tavoitteita tukemaan ja toteuttamaan. Poikkihallinnollisten strategian toteuttamisohjelmien lisäksi kunnan toimialojen on usein tarpeen konkretisoida kuntastrategian linjauksia oman toimialansa näkökulmasta toimialan kehittämisohjelmaksi.

Kuntastrategia voidaan nähdä, kokea ja määritellä varsin monin eri tavoin: yhtä oikeaa strategisen johtamisen filosofiaa, toimintatapaa tai mallia ei ole olemassa. Kuntien eri tavat nähdä kunnan strateginen johtaminen ja kuntastrategia riippuvat esimerkiksi kunnan sijainnista, taloudellisesta tilanteesta, koosta tai
yksinkertaisesti toimintakulttuurista.

Vaikuttavan ja merkityksellisen kuntastrategian menestystekijänä nähdään yhä
useammin ideoiden luominen ja kypsyttely, vuorovaikutus, kuntalaisten ja eri tahojen yhteinen osallistuminen, strategiasta tehtävät tulkinnat sekä strategiaprosessin rullaava, jatkuva luonne.

Kuntastrategia on valintojen ja painotusten tekemistä

Mikäli kunta ei strategiassaan tee välttämättömiä painotuksia ja valintoja, siitä tulee varsin helposti toiveiden tynnyri. Sellaisen strategian vaikutusvoima on rajallisten resurssien näkökulmasta vähäinen tai olematon. Silloin strategialla ei myöskään ole ohjausvoimaa kunnan johtamisen kokonaisuudessa. Tilanne johtaa siihen, että joka tapauksessa eteen tuleva päätöksenteko ja priorisoinnit joudutaan tekemään yksittäisinä lyhyemmän tähtäyksen tekoina vailla strategiasta tulevaa pitkän tähtäyksen selkänojaa, perusteluja ja kokonaisnäkemystä.

Strategiassa olisi siis kuntayhteisössä ja kuntaorganisaatiossa tapahtuneen vuorovaikutuksen johtopäätöksenä tehtävä linjaukset siitä, mitä pidetään kaikkein tärkeimpinä asioina, joihin halutaan erityisesti panostaa. Samalla myös eittämättä rajataan ulos toisia tärkeitä asioita tai toimintatapoja, jotka samalla tunnustetaan olevan strategian suuntaamisen kannalta ulommalla kehällä. Strategiassa yhtä tärkeitä kuin sen linjaamat asiat, ovat ne asiat, joita eivät strategian keskiöön nouse. Näiden keskustelujen käyminen ja valintojen tekeminen onkin strategisen johtamisen ydintä.

Yleisiä kuntastrategian käsitteitä ja osa-alueita

Tässä esitetään strategisen johtamisen perinteeseen liittyvia käsitteita ja osa-alueita, jotka ovat yleisiä myos kuntastrategioiden yhteydessa. Samojen yleisten käsitteiden varaan voidaan perustaa hyvin monenlaista strategiatyötä ja paikallisia näkökulmia ja tarpeita strategialle. Joka tapauksessa Tärkeaa on strategian käsitteista ja osa-alueista, olivatpa ne mitä tahansa, olisi kunnassa mahdollisimman laaja yhtenäinen käsitys ja tulkinta. Tama vaatii myos omaa keskusteluaan.

Kuntien tai kuntayhtymien strategioissa yleisimpiä osa-alueita ja käsitteitä ovat visio sekä strategiset päämäärät ja niiden toteutumisen mittaaminen. Hyvin usein kuntaorganisaatioiden strategiat sisältävät myös toiminta-ajatuksen tai mission sekä myös arvojen tarkastelun.