Alue- ja rakennepolitiikka

2 lasta roikkuu pyykkitelineissä

Aluepolitiikka tarkastelee erilaisten alueiden kehittyneisyyseroja ja keinoja niiden tasaamiseksi. Suomessa toteutetaan sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa että kansallisia, aina hallituskauden voimassa olevia linjauksia alueiden kehittämisestä. Alueiden kehittämisen periaatteisiin kuuluvat aluelähtöisyys, eri hallinnonalojen yhteistyö ja laajasti yhteiskunnan eri organisaatioiden kumppanuus.

Tämän sivun alta löytyy tietoa maaseutupolitiikasta ja maaseudun kehittämisestäsaaristopolitiikasta ja pienten kuntien edunvalvonnasta. Tutustu myös kaupunkikehittämisen sivustoomme.

Kirjoituksia rakennemuutoksesta

Tutustu blogisarjaamme alueiden rakennemuutokseen liittyvistä ilmiöistä.