TE2024-uudistusta tekemässä

Kuntaliitto on kuntien tukena suuressa TE2024-uudistuksessa. Kuntaliitto luo kokonaisrakenteita muutoksen johtamiseen, viestii aktiivisesti TE2024-uudistuksesta ja synnyttää vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken. Tämä sivu tarjoaa evästyksiä siihen, miten valmisteluissa kannattaa edetä kuntatasolla. Julkaisemme myöhemmin materiaalia uudistuksen rahoituksesta, järjestämisvastuuvaihtoehdoista sekä digitaalisista palveluista ja tietojärjestelmistä.

Lähtökohtia ja tiekartta kunnille TE2024-uudistuksen johtamiseen ja valmisteluun

Dokumentti jakautuu kolmeen osaan, jotka ovat uudistuksen kansallinen valmistelu, keskeisiä lähtökohtia uudistuksen johtamiseen sekä varsinainen esimerkkisuunnitelmia sisältävä tiekartta. Esimerkkeihin kuuluu mm. tarkistuslista, joka konkretisoi tavoiteltavaa tilannetta toiminnan käynnistyessä

lateral-image-left
Sofia Johansson

Sofia Johansson

Palvelumuotoilija
Strategiayksikkö, Strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2332, +358 50 533 8298
Vastuualueet
  • Kuntaliiton strategiatyö ja toteuttamisen tuki
  • Kuntaliiton toiminnan kehittäminen
  • fasilitointi ja yhteiskehittäminen
Selina Sassila

Selina Sassila

Projekti- ja viestintäasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2211, +358 50 911 5745
Vastuualueet
  • Työllisyysviestintä
  • Mediaviestintä
  • Tapahtumajärjestelyt